Tweedemonitor / Kamervraag / Religie en seksualiteit in een online lesmethode voor burgerschapsonderwijs in het mboReligie en seksualiteit in een online lesmethode voor burgerschapsonderwijs in het mbo

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z09110

2020Z09110

(ingezonden 20 mei 2020)

Vragen van de leden Van den Berge (GroenLinks) en Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over religie en seksualiteit in een online lesmethode voor burgerschapsonderwijs in het mbo

 

  1. Bent u bekend met het feit dat er ophef ontstaan is naar aanleiding van stereotyperende en generaliserende vragen over religie en seksualiteit in een online lesmethode voor burgerschapsonderwijs in het mbo? 1)
  2. Bent u het met de mening eens dat burgerschapsonderwijs bij zou moeten dragen aan wederzijds begrip tussen jongeren met verschillende achtergronden en aan maatschappelijke samenhang? Bent u het met de mening eens dat lesmethodes burgerschapsonderwijs derhalve kritisch nadenken en eigen meningsvorming zouden moeten stimuleren?
  3. Bent u het in algemene zin met de mening eens dat het doel van burgerschapsonderwijs niet is het uitdragen van gestandaardiseerde informatie en stereotypes, maar het dialogisch reflecteren waardoor kritisch denken wordt gestimuleerd?
  4. Heeft u zicht op de manier(en) waarop lesmaterialen die gaan over belangrijke, maar ingewikkelde thema’s als seksuele diversiteit, identiteit, gender alsmede culturele en religieuze tradities, ontwikkeld worden?
  5. Heeft u zicht op hoe lesmateriaal over deze thema’s bijdraagt aan de doelen van burgerschapsonderwijs?
  6. Kunt u aangeven of er toezicht gehouden wordt op lesmethodes binnen het burgerschapsonderwijs? Zo ja, op welke manier?
  7. Kunt u aangeven of er toezicht gehouden wordt op de inhoudelijke behandeling van maatschappelijk-sensitieve thema’s binnen het burgerschapsonderwijs? Zo ja, op welke manier?
  8. Bent u bereid om in gesprek met de VO-raad, MBO-raad, uitgevers van lesmethodes en (verenigingen voor) docenten maatschappijleer en burgerschapsonderwijs, te bevorderen dat deskundigen op het gebied van religieuze geletterdheid, culturele sensitiviteit, seksuele diversiteit en inclusie in de breedste zin van het woord, betrokken worden bij het ontwikkelen van lesmethodes maatschappijleer en burgerschapsonderwijs? Zo ja, welke stappen gaat u zetten om dit te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
  9. Welke mogelijkheden ziet u om de uitkomsten van het recente onderzoek Burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen, hierin te betrekken? 2)

 

 

1) Dagblad van het Noorden, 18 mei 2020, Ophef over discriminatie in lesstof van Groningse uitgever Noordhoff: 'Christenen koppelen seks duidelijk aan liefde', https://www.dvhn.nl/groningen/Ophef-over-discriminatie-in-lesstof-van-Groningse-uitgever-Noordhoff-Christenen-koppelen-seks-duidelijk-aan-liefde-25677236.html

2) Inspectie van het Onderwijs, Rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen.
Bijlage bij Kamerstuk 35300-VIII, nr. 156   


Gerelateerd

Religie en seksualiteit in een online lesmethode voor burgerschapsonderwijs in het mbo

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

Het bericht ‘MBO Raad waarschuwt: nieuwkomers moeten snelle toegang houden tot mbo’.

Het bericht dat ondanks extra geld mbo-docenten in de laagste salarisschaal terechtkomen

Het bericht ‘Minister Van Engelshoven eindigt subsidie op de MBO card’

Het bericht dat bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken

Het aangekondigde onderzoek naar daders van geweld tegen LHBTI’s

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl