Tweedemonitor / Kamervraag / Vleermuizen en vogels die slachtoffer worden van lijmbanden.Vleermuizen en vogels die slachtoffer worden van lijmbanden.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08976

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over vleermuizen en vogels die slachtoffer worden van lijmbanden (ingezonden 19 mei 2020).

Vraag 1

Kent u de berichten «Langzame dood voor vleermuizen en vogels door nieuwe aanpak van eikenprocessierups: «Deze idiotie moet stoppen»» en «De man van de vastgeplakte specht heeft zijn les geleerd: «Ik heb hem veertje voor veertje zelf losgemaakt»»?1 2

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat vogels en vleermuizen het slachtoffer worden van het gebruik van lijmbanden en plakstrips?

Vraag 3

Vormen lijmbanden en lijmstrips toegestane bestrijdingsmiddelen tegen de eikenprocessierups?

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat het gebruik van lijmbanden niet bijdraagt aan het streven om populaties van andere soorten dan de soort die bestreden wordt in hun natuurlijke verspreidingsgebied in gunstige staat van instandhouding te laten voorbestaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u nagaan hoeveel wettelijk beschermde soorten gedood zijn door lijmbanden?

Vraag 5

Is het juist dat het gebruik van lijmstrips om dieren te vangen of te doden verboden is zonder ontheffing van de provincie, zoals dat ook het geval is voor lijmplankjes? Zo ja, welke provincies hebben een ontheffing voor het gebruik van lijmbanden en lijmstrips in de open lucht verleend en op basis van welke afwegingen zijn deze ontheffingen verleend?3

Vraag 6

Welke maatregelen bent u bereid te treffen om te voorkomen dat lijmstrips en lijmbanden worden gebruikt?

Vraag 7

Bent u bereid om handhavend op te treden tegen het gebruik van lijmstrips en lijmbanden?


X Noot
1

Dagblad van het Noorden, 14 mei 2020, «Langzame dood voor vleermuizen en vogels door nieuwe aanpak van eikenprocessierups: «Deze idiotie moet stoppen»» (https://www.dvhn.nl/drenthe/Langzame-dood-voor-vleermuizen-en-vogels-door-nieuw-middel-tegen-eikenprocessierups-Deze-idiotie-moet-stoppen-25666957.html)

X Noot
2

Dagblad van de het Noorden, 15 mei 2020, «De man van de vastgeplakte specht heeft zijn les geleerd: «Ik heb hem veertje voor veertje zelf losgemaakt»» (https://www.dvhn.nl/drenthe/De-man-van-de-vastgeplakte-specht-heeft-zijn-les-geleerd-Ik-heb-hem-veertje-voor-veertje-zelf-losgemaakt-25669751.html)

X Noot
3

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 2421

Indiener

Frank Wassenberg (PvdD)


Gericht

Carola Schouten (CU)


descriptionAccess ( 15130 )

Publicatiedatum
19 Mei 2020Gerelateerd

Vleermuizen en vogels die slachtoffer worden van lijmbanden.

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport alle vogels op de luchthaven wil en mag doden

Het bericht dat vogels doof en agressief worden van vliegvelden

De gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

Het bericht dat vogels kleiner worden door klimaatverandering

De gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl