Tweedemonitor / Kamervraag / Blijvende signalen van tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverlenersBlijvende signalen van tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverleners

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08864

Vragen van de leden Hijink en Marijnissen (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over blijvende signalen van tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverleners (ingezonden 18 mei 2020).

Vraag 1

Kunt u een update geven hoe het staat met het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen aan zorgverleners in de ziekenhuizen en de zorg buiten de ziekenhuizen?1

Vraag 2

Kunt u verklaren hoe het mogelijk is dat er nog steeds zorgverleners zijn die zonder bescherming moeten werken, want de SP-fractie blijft meldingen binnenkrijgen van zorgverleners die werkzaam zijn buiten de ziekenhuissector en die moeten werken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen?2

Vraag 3

Krijgt u ook signalen binnen van zorgverleners die besmet zijn geraakt met het coronavirus na de verzorging van cliënten terwijl zij geen persoonlijke beschermingsmiddelen kregen, de SP-fractie krijgt namelijk deze meldingen? Hoe treedt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op bij dergelijke meldingen?3

Vraag 4

Waarom worden geen persoonlijke beschermingsmiddelen preventief verstrekt aan zorgverleners, om risico’s op besmettingen af te doen nemen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Kunt u uitleggen waarom in supermarkten mondkapjes te koop zijn, maar dat zorgverleners geen persoonlijke beschermingsmiddelen preventief krijgen aangereikt voor de zorg van cliënten die risico lopen besmet te raken met het coronavirus? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Bent u bereid om in overleg met het RIVM de richtlijnen voor zorgverleners aan te passen zodat zij voor de zorg aan cliënten ook preventief persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen? Zo neen, waarom niet?


X Noot
1

Parool.nl, 1 mei 2020, «Nog altijd schrijnend tekort aan beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel» https://www.parool.nl/nederland/nog-altijd-schrijnend-tekort-aan-beschermingsmiddelen-voor-zorgpersoneel~b5018721/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

X Noot
2

Melding bij de SP-fractie, 13 mei 2020:

«Vanavond hoorde ik van mijn zwager dat zijn dochter die in augustus 2019 begonnen is aan een verpleegkundige opleiding bij xxx in xxx vanaf gisteren verplicht stage moet lopen in een verzorgings/verpleegtehuis en wel zonder mondkapje. Dit betekent een risico voor haar als leerling, een risico voor de patiënten omdat er niet bekend is welke contacten de leerling heeft met de buitenwereld, maar ook risico voor haar familie thuis. Onbegrijpelijk omdat juist in de media is besproken dat veel MBO leerlingen niet op stage kunnen, worden deze leerlingen wel ingezet.»

X Noot
3

Melding bij de SP-fractie 13 mei 2020:

«Vandaag belde een vriend van mij. Zijn oudste dochter is verpleegkundige op de afdeling neurologie van ziekenhuis xxx. Zij werkt niet op een COVID 19 afdeling en verpleegde een opgenomen patiënte. Deze patiënte bleek achteraf COVID 19 te hebben. Zij en 3 van haar collega’s raakten besmet en het gezin van mijn vriend zit sinds maandag op slot. Ook zij werkte zonder mondkapje omdat het ziekenhuis dit niet nodig achtte.»


Gerelateerd

De actuele voorraden persoonlijke beschermingsmiddelen.

Blijvende signalen van tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverleners

De briefing inzake het testbeleid en de persoonlijke beschermingsmiddelen

Het bericht ‘De zorgverleners worden niet voldoende beschermd’

De discrepantie tussen de berichtgeving over bestellingen en leveringen van beschermingsmiddelen en de tekorten die nog steeds worden ervaren door zorgmedewerkers.

Het COVID-19 virus

De richtlijnen van het RIVM die tot onveiligheid in de ouderenzorg leidden

Het bericht ‘Zorgverlening zonder afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl