Tweedemonitor / Kamervraag / 13.000 mbo’ers die geen stageplek of leerbaan hebben13.000 mbo’ers die geen stageplek of leerbaan hebben

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08780

2020Z08780

(ingezonden 15 mei 2020)

Vragen van de leden Van den Hul en Moorlag (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 13.000 mbo’ers die geen stageplek of leerbaan hebben

  1. Hoe gaat u in het mbo een sluitende aanpak voor de beroepspraktijkvorming waarmaken, zoals de Kamer in 2015 de regering heeft verzocht door de motie van het lid Jadnanansing c.s. aan te nemen, nu het tekort aan stageplekken in het mbo is opgelopen tot 13.000? 1) 2)
  2. Kunt u garanderen dat deze mbo’ers, die vooral worden opgeleid voor beroepen in de openbare orde en veiligheid, retail, horeca, luchtvaart en evenementen- en toeristensector, niet de dupe worden van de ontstane situatie, die geheel buiten hun schuld is ontstaan? Zo ja, hoe gaat u dan voorkomen dat de betrokken mbo’ers studievertraging oplopen? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt u de zorg van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) dat deze stagetekorten een voorbode zijn van toekomstige werkloosheid van de mbo’ers die geen stageplek weten te verwerven? Zo ja, wat gaat u daartegen ondernemen?
  4. Wilt u in overleg treden met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat om gezamenlijk de problematiek die zich nu aftekent, te verhelpen?

 

 

1) Kamerstuk 34 300-VIII, nr. 39

2)  Het Algemeen Dagblad, 14 mei 2020, “13.000 mbo’ers hebben geen stageplek of leerbaan: ‘Mogelijk voorbode van werkloosheid’”, https://www.ad.nl/binnenland/13-000-mbo-ers-hebben-geen-stageplek-of-leerbaan-mogelijk-voorbode-van-werkloosheid~a98cd115/

 

 


Gerelateerd

13.000 mbo’ers die geen stageplek of leerbaan hebben

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Zzp’ers zonder schuldhulp

Het bericht ‘De Autoriteit Consument en Markt heeft geen gelijk, wettelijke bescherming geldt voor meer zzp’ers’

Het bericht dat zzp’ers geen schuldhulp krijgen

Het bericht dat bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken

Het bericht ‘Honderd Cubanen lopen illegale mars voor homorechten: 'Historisch moment'’

Het bericht ‘Wildgroei flexmakelaars vormt toenemend risico voor zzp’ers’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl