Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat het draagvlak voor het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ afbrokkelt.



Het bericht dat het draagvlak voor het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ afbrokkelt.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08569

2020Z08569

(ingezonden 13 mei 2020)

Vragen van de leden Von Martels en Geurts (beiden CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat het draagvlak voor het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ afbrokkelt.

 

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Draagvlak PlanetProof brokkelt af’? 1)

 

  1. Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat driekwart van de telers geen meerwaarde ziet in het keurmerk 'On the way to PlanetProof’? Zo nee, waarom niet?

 

  1. Klopt het dat telers jaarlijks tot 10.000 euro extra kwijt zijn om aan de certificeringseisen te voldoen, zonder dat er een meerprijs wordt uitbetaald? Zo nee, wat zijn dan wel de kosten voor certificering en welke meerprijs wordt betaald voor gecertificeerde producten?

 

  1. Deelt u de mening dat het niet zo mag zijn dat een duurzaamheidslabel zoals 'On the way to PlanetProof’ niet of nauwelijks meerprijs biedt, maar wel extra kosten en rompslomp met zich meebrengt voor telers? Zo nee, waarom niet?

 

  1. Deelt u de mening dat telers certificering niet per definitie nodig hebben als stimulans voor verduurzaming? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is in dat geval de meerwaarde van certificering?

 

  1. Hoe hoog dient een meerprijs ter compensatie van de extra kosten voor certificering wat u betreft te zijn en wie zou voor deze meerkosten moeten betalen om te komen tot een eerlijke verdeling van lusten en lasten van verduurzaming?

 

  1. Hoe ziet u in dit kader de in het regeerakkoord afgesproken rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) als het gaat om het erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn? Kunt u toelichten of en hoe de ACM in dit geval die rol ingevuld heeft?

 

1) Nieuwe Oogst, 9 mei 2020, ' Draagvlak PlanetProof brokkelt af' (https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/09/draagvlak-planetproof-brokkelt-af)

 


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl