Tweedemonitor / Kamervraag / De voortzetting van de activiteiten van Stichting VeldleeuwerikDe voortzetting van de activiteiten van Stichting Veldleeuwerik

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08562

2020Z08562

(ingezonden 13 mei 2020)

Vragen van de leden Geurts (CDA) en Lodders (VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de voortzetting van de activiteiten van Stichting Veldleeuwerik

 

  1. Bent u bekend met het bericht in Vee & Gewas, waaruit blijkt dat het enthousiasme en bereidheid van telers om door te gaan in de telersgroepen daalt, doordat de uitkomsten van de verkenning over de voortzetting van de activiteiten van Stichting Veldleeuwerik nog steeds op zich laten wachten? 1)

 

  1. Wat zijn de (voorlopige) uitkomsten van de verkenning over de voortzetting van de activiteiten van Stichting Veldleeuwerik?  2) 

 

  1. Indien de uitkomsten van deze verkenning nog niet bekend zijn, op welke termijn verwacht u deze dan wel met de Kamer te kunnen delen?

 

  1. Klopt het dat de activiteiten van Stichting Veldleeuwerik mogelijk (in afgeslankte vorm) door derden kunnen worden voortgezet? Zo ja, op welke wijze zal dit worden ingericht en gestimuleerd?

 

  1. Deelt u de mening dat het een verlies zou zijn als het praktijknetwerk van studiegroepen met akkerbouwers die zelf willen verduurzamen niet zou worden gecontinueerd? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn zult u ervoor zorgen dat dit praktijknetwerk behouden blijft? Zo nee, waarom niet?

 

  1. Hoe zult u de rol die u zag voor Stichting Veldleeuwerik bij o.a. het nationaal programma landbouwbodems, het uitvoeringsprogramma gewasbescherming en het herstel van de biodiversiteit zo goed mogelijk laten invullen door eerder genoemde telers en/of telersgroepen? 3)

 

1) Vee & Gewas, 9 mei 2020, Telersgroepen gaan door met gevraagde duurzaamheid- Telers doorstart Veldleeuwerik wachten op reactie Schouten.

2) Kamerstuk 35 300-XIV, nr. 62

3) Kamerstuk 35 300-XIV, nr. 8

 


Indiener

Jaco Geurts (CDA)

Helma Lodders (VVD)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 15030 )

Publicatiedatum
13 Mei 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl