Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Agressie tegen agenten neemt fors toe: Mijn gehoorschade is mogelijk blijvend’Het bericht ‘Agressie tegen agenten neemt fors toe: Mijn gehoorschade is mogelijk blijvend’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08556

2020Z08556

(ingezonden 13 mei 2020)

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Agressie tegen agenten neemt fors toe: Mijn gehoorschade is mogelijk blijvend’

 

  1. Kent u het bericht ‘Agressie tegen agenten neemt fors toe: Mijn gehoorschade is mogelijk blijvend’? 1)
  2. Wat is de verklaring voor de forse stijging van de gevallen van agressie tegen agenten, waaronder zelfs pogingen tot doodslag?
  3. Deelt u de mening dat ieder geval van verbaal en/of fysiek geweld tegen agenten onacceptabel is en fors bestraft moet worden? Zo nee, waarom niet?
  4. Zo ja, waar blijft het wetsvoorstel Taakstrafverbod bij geweld tegen hulpverleners naar aanleiding van de motie Helder c.s. (ingediend 22 november 2018)? 2)
  5. En zo ja, waar blijft het al jarenlang beloofde plan van aanpak om de overlast door verwarde personen niet meer op het bordje van de politie te laten liggen, maar het door de GGZ te laten aanpakken, waar het primair ook hoort?
  6. Deelt u voorts de mening dat de softe aanpak door de rechterlijke macht mede debet is aan de (forse) stijging van geweld tegen agenten? Zo nee waarom niet?
  7. En zo nee, wat vindt u dan van het feit dat de zogenoemde ‘trouwstoetmepper’ de behandeling van zijn strafzaak in vrijheid mocht afwachten en pas de cel inging toen hij eerder opgelegde voorwaarden had geschonden?
  8. Als minister die het onderwerp slachtoffers in de portefeuille heeft, vindt u niet dat bij geweld tegen agenten niet alleen de samenleving in het algemeen, maar de gezinsleden van de getroffen agenten in het bijzonder ook aandacht verdienen?

 

1) AD, 12 mei 2020; https://www.ad.nl/binnenland/agressie-tegen-agenten-neemt-fors-toe-mijn-gehoorschade-is-mogelijk-blijvend~a9b4777b/

2) Kamerstuk 35 000-VI, nr. 24


Indiener

Lilian Helder (PVV)


Gericht

Sander Dekker (VVD)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 15033 )

Publicatiedatum
13 Mei 2020
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Agressie tegen agenten neemt fors toe: Mijn gehoorschade is mogelijk blijvend’

Offensieve inzet van Afghaanse agenten in de periode 2011-2013

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Het bericht '‘Geheim’ telefoonverkeer legt ernstige corruptie bij politie bloot'

Het bericht dat politieagenten worden verdacht van zeer zware mishandeling van een hond.

De huidige stand van zaken met betrekking tot discriminatie en racisme in Nederland.

De toenemende agressie richting zorgmedewerkers en anderen door de coronamaatregelen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl