Tweedemonitor / Kamervraag / Onderwijs in asielzoekerscentraOnderwijs in asielzoekerscentra

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08315

Vragen van de leden Kuiken, Van den Hul (beiden PvdA), Westerveld, Van Ojik (beiden GroenLinks), Groothuizen en Van Meenen (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onderwijs in asielzoekerscentra (ingezonden 11 mei 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Jongeren in azc's verstoken van onlineonderwijs door slechte wifi: «soms doen ze 's nachts hun huiswerk»»?1

Vraag 2

Is het u bekend dat vanwege slechtwerkende wifi honderden jongeren in asielzoekerscentra (azc’s) geen onlineonderwijs kunnen volgen? Zo ja, wat is de aard en de omvang van deze problemen? Zo nee, kunt u zich dan op de hoogte stellen van deze problemen?

Vraag 3

Is het waar dat er azc’s zijn waar onvoldoende laptops of tablets zijn om schoolgaande kinderen online onderwijs te laten krijgen? Zo nee, wat is er dan niet waar?

Vraag 4

Deelt u de mening dat kinderen in azc’s die vanwege corona geen regulier onderwijs kunnen krijgen dan tenminste online onderwijs moeten kunnen krijgen? Zo ja, in hoeverre wordt dit belemmerd door slechte internetverbindingen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Welke rol hebben de Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaren bij het toezicht op onderwijs aan vluchtelingkinderen?

Vraag 6

Wat gaat u op korte termijn doen om ervoor te zorgen dat kinderen in azc’s wel over voldoende laptops of tablets beschikken en er wel goede internetverbindingen komen?


X Noot
1

AD.nl, «Jongeren in azc's verstoken van online onderwijs door slechte wifi: «soms doen ze 's nachts hun huiswerk»», 8 mei 2020 (https://www.ad.nl/binnenland/jongeren-in-azc-s-verstoken-van-online-onderwijs-door-slechte-wifi-soms-doen-ze-s-nachts-hun-huiswerk~a339652d/?referrer=https://www.google.com/)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl