Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘islamitische school hoort erbij’Het bericht ‘islamitische school hoort erbij’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07918

2020Z07918

(ingezonden 4 mei 2020)

Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘islamitische school hoort erbij’.

1

Bent u bekend met het bericht ‘islamitische school hoort erbij’? 1)

2

Deelt u de mening van de heer Littooij dat een islamitische school ‘er gewoon bijhoort’? Zo nee, waarom niet en zo ja, waarom?

3

Hoe plaatst u de haat en geweldsoproepen van de islam in de richting van bijvoorbeeld Joden, christenen, islamverlaters en homoseksuelen in de context van een islam die uitgaat van ‘verantwoordelijkheid voor iedereen en respect voor iedereen’?

4

Deelt u de mening dat de islam juist níet bij ons land hoort? Zo nee, waarom niet?

5

Deelt u de zorg dat het geven van deze vergunning, juist mede op basis van demografische ontwikkelingen, een kapitale blunder is? Zo nee, waarom niet?

6

Bent u bereid de vergunning voor deze islamitische school in te trekken en daarnaast al het islamitische onderwijs af te schaffen? Zo nee, waarom niet?

1) AD, 2 mei 2020 'Minister Slob maakt Haagse moslims blij: ‘islamitische school hoort erbij’' (https://www.ad.nl/den-haag/minister-slob-maakt-haagse-moslims-blij-islamitische-school-hoort-erbij~a9ce879f/)


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl