Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘islamitische school hoort erbij’Het bericht ‘islamitische school hoort erbij’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07918

2020Z07918

(ingezonden 4 mei 2020)

Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘islamitische school hoort erbij’.

1

Bent u bekend met het bericht ‘islamitische school hoort erbij’? 1)

2

Deelt u de mening van de heer Littooij dat een islamitische school ‘er gewoon bijhoort’? Zo nee, waarom niet en zo ja, waarom?

3

Hoe plaatst u de haat en geweldsoproepen van de islam in de richting van bijvoorbeeld Joden, christenen, islamverlaters en homoseksuelen in de context van een islam die uitgaat van ‘verantwoordelijkheid voor iedereen en respect voor iedereen’?

4

Deelt u de mening dat de islam juist níet bij ons land hoort? Zo nee, waarom niet?

5

Deelt u de zorg dat het geven van deze vergunning, juist mede op basis van demografische ontwikkelingen, een kapitale blunder is? Zo nee, waarom niet?

6

Bent u bereid de vergunning voor deze islamitische school in te trekken en daarnaast al het islamitische onderwijs af te schaffen? Zo nee, waarom niet?

1) AD, 2 mei 2020 'Minister Slob maakt Haagse moslims blij: ‘islamitische school hoort erbij’' (https://www.ad.nl/den-haag/minister-slob-maakt-haagse-moslims-blij-islamitische-school-hoort-erbij~a9ce879f/)


Gerelateerd

Het bericht ‘islamitische school hoort erbij’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het bericht ‘Utrecht moet vervoer naar islamitische school in Amsterdam betalen’

Het bericht dat de gemeente Utrecht voornemens is een vorderingsbesluit in te zetten om Basisschool De Klimroos te verplichten klaslokalen beschikbaar te stellen aan de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam

Het bericht dat een openbare school in Rijswijk de lesinhoud aanpast aan de ramadan en docenten vertellen welke islamitische gebeden verplicht zijn

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

De beantwoording van vragen over het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

Het bericht 'Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen 'kwaadaardige' Wilders'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl