Tweedemonitor / Kamervraag / De lancering van een militaire satelliet door IranDe lancering van een militaire satelliet door Iran

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07652

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de lancering van een militaire satelliet door Iran (ingezonden 29 april 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten dat Iran een militaire satelliet heeft gelanceerd die zich op 425 kilometer hoogte in een baan rond de aarde zou bevinden?12

Vraag 2

Kunt u op basis van eigen inlichtingen of die van bondgenoten bevestigen dat Iran een militaire satelliet in een baan rond de aarde heeft gebracht of dat heeft geprobeerd?

Vraag 3

Wat is bij u bekend over het Iraanse ruimtevaartprogramma waar de lancering van de militaire satelliet «Noor» onderdeel van uitmaakt? In hoeverre is dit programma opgezet als dekmantel om (ballistische) raketten te ontwikkelen en testen?

Vraag 4

Bent u van mening dat de raketlancering waarmee de satelliet de ruimte in is gebracht een schending oplevert van de nucleaire deal met Iran, VN-resolutie 2231? Zo ja, welke gevolgen worden aan de schending verbonden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Indien u geen schending vaststelt, deelt u dan de mening dat de nucleaire deal grandioos tekortschiet omdat de islamitische schurkenstaat Iran dan kennelijk zonder gevolgen raketten kan ontwikkelen waar kernkoppen op geplaatst kunnen worden?


X Noot
1

The Washington Free Beacon, 22 april 2020, «Iran’s Launch of Military Satellite a Cover for Nuclear Weapons Advancement, According to U.S. Officials», https://freebeacon.com/national-security/irans-launch-of-military-satellite-a-cover-for-nuclear-weapons-advancement-according-to-u-s-officials/

X Noot
2

Reuters, 22 april 2020, «Pompeo says Iran military satellite launch might defy U.N. resolution», https://www.reuters.com/article/us-iran-satellite-usa/pompeo-says-iran-military-satellite-launch-might-defy-u-n-resolution-idUSKCN2242HE


Indiener

Raymond de Roon (PVV)


Gericht

Stef Blok (VVD)


Access ( 14829 )

Publicatiedatum
29 April 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl