Tweedemonitor / Kamervraag / Nertsen met coronaNertsen met corona

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07557

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over nertsen met corona (ingezonden 28 april 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Getroffen nertsenhouder over coronavirus bij zijn dieren: «We gaan gewoon door met verzorgen»»?1

Vraag 2

Zijn alle nertsenbedrijven gecontroleerd? Zo ja, bij hoeveel nertsen of andere dieren en bij hoeveel bedrijven is het coronavirus vastgesteld? Zo nee, waarom niet en gaat dat alsnog gebeuren?

Vraag 3

Wordt er naar aanleiding van berichten over besmette nertsen meer onderzoek gedaan naar besmetting bij dieren? Zo ja, wat is de aard en omvang van dat onderzoek? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kan het virus via dieren op andere dieren of op mensen worden overgedragen? Zo ja, wat gaat u zo snel mogelijk doen om dergelijke besmetting tegen te gaan, en hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet en hoe zeker bent u daarvan?

Vraag 5

Is er een relatie tussen een hoge veedichtheid of het aantal bedrijven in een gebied en het aanwezig zijn van een virus? Zo ja, waar bestaat die relatie uit en kan dit ook leiden tot een groter aantal besmettingen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Hoe wordt er in het algemeen omgegaan met bedrijven waar dieren met een besmettelijke ziekte zijn aangetroffen? Welk protocol wordt gevolgd? Wat is de rol van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)? Welke actie onderneemt de NVWA?

Vraag 7

Welke richtlijnen bestaan er ten aanzien van het ruimen van dieren en vervoersverboden? Worden de bedrijven met besmette dieren in dit geval geruimd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Worden de nertsenbedrijven bewaakt, aangezien in het verleden dierenactivisten zich weleens toegang tot nertsenbedrijven hebben verschaft en dieren hebben vrijgelaten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Acht u het mogelijk dat het op dieren aangetroffen virus kan muteren? Zo ja, wat zegt dat over het gevaar van dat virus? Zo nee, waarom niet en hoe zeker weet u dit?

Vraag 10

Deelt u de mening dat er geen enkel risico kan worden genomen in deze? Zo ja, kunt u zo snel als mogelijk handelen naar aanleiding van dit bericht en vervolgens bovenstaande vragen binnen een week beantwoorden? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Omroep Brabant, 26 april 2020, Getroffen nertsenhouder over coronavirus bij zijn dieren: «We gaan gewoon door met verzorgen», https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3194772/Getroffen-nertsenhouder-over-coronavirus-bij-zijn-dieren-We-gaan-gewoon-door-met-verzorgen


Gerelateerd

Het nieuws dat loslopende nertsen zijn gesignaleerd

De nieuwe coronabesmettingen bij twee nertsenfokkerijen

De gevaren van de coronabesmettingen bij nertsenfokkerijen

De juridische mogelijkheden om besmette nertsenbedrijven te ruimen

Met corona besmette nertsen

Het gebrek aan maatregelen tegen de gezondheidsrisico’s van de geitenhouderij

Het bericht ‘Ernstig dierenleed vastgelegd bij nertsentransport vanuit Nederland’

Loslopende nertsen en covid-19

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl