Tweedemonitor / Kamervraag / Onderzoek met apen voor de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19Onderzoek met apen voor de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07545

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onderzoek met apen voor de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19 (ingezonden 28 april 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Dierproef rammelt aan alle kanten», waarin onderzoekers van Radboudumc Nijmegen, UMC Utrecht en Netherlands Heart Institute concluderen dat 85% van de dierproeven voor nieuwe medicijnen en behandelingen geen effect oplevert bij mensen, terwijl eerder bij dieren wel resultaat werd geboekt?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het zeer ongewenst is dat de ontwikkeling van een vaccin tegen het SARS-COV-2-virus (COVID-19) vertraging op kan lopen doordat de meeste dierproeven uiteindelijk geen of weinig relevantie hebben voor de mens?

Vraag 3

Deelt u de mening dat voor het vinden van een vaccin tegen COVID-19 innovatieve onderzoeksmethoden zonder proefdieren optimaal moeten worden ingezet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit stimuleren?

Vraag 4

Bent u bereid om financiële of wettelijke belemmeringen voor het versneld ontwikkelen van een vaccin zonder gebruik van proefdieren zo veel mogelijk weg te nemen?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het gebruik van Java-apen door het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in het COVID-19-onderzoek niet mag leiden tot verwatering van de afspraken over de reductie van de fokkolonie van het BPRC en de afname van het aantal dierproeven op apen door het BPRC?


X Noot
1

AD, 5 juli 2018 – 'Dierproef rammelt aan alle kanten» (https://www.ad.nl/binnenland/dierproef-rammelt-aan-alle-kanten~a059ef33/)


Gerelateerd

De handel in apen naar Europese proefdiercentra door een Nederlands bedrijf

De bestelling van 300 miljoen vaccins bij AstraZeneca

De Inclusieve Vaccin Alliantie

Onderzoek met apen voor de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Apen als proefdieren

De oprichting van de Inclusieve Vaccin Alliantie

Het opkopen van een Duits bedrijf dat aan een coronavaccin werkt door de Amerikaanse president Trump om een vaccin uitsluitend voor Amerikanen te verwerven

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl