Tweedemonitor / Kamervraag / Een dakloos gezin dat zich niet kan inschrijven bij gemeentenEen dakloos gezin dat zich niet kan inschrijven bij gemeenten

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07457

2020Z07457

(ingezonden 24 april 2020)

Vragen van de leden Van den Berg en Peters (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een dakloos gezin dat zich niet kan inschrijven bij gemeenten

 

  1. Herinnert u zich uw antwoorden op Kamervragen over gemeenten die weigeren mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats in te schrijven?  1)
  2. Bent u nog steeds van mening dat gemeenten verplicht zijn mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats in te schrijven?
  3. Kent u het artikel 'Zoon Haagse Parnassia-moord in Duitsland aan de grond: Wanhoopsactie om met gezin niet dakloos te worden'?  2)
  4. Bent u op de hoogte van het feit dat deze mensen, ondanks meerdere pogingen zich te laten inschrijven bij verschillende Nederlandse gemeenten, telkens nul op het rekest hebben gekregen?
  5. Deelt u de mening dat het geen pas geeft dat gemeenten zich niet aan de regels houden en dat daardoor een gezin met kinderen in zware problemen komt?
  6. Bent u bereid contact op te nemen met het betreffende gezin en de betreffende gemeenten om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd en een gezin met kinderen niet op straat hoeft te slapen?

 

1) Aanhangsel Handelingen TK, vergaderjaar 2018-2019, nr. 2393      

2) https://www.ad.nl/den-haag/zoon-haagse-parnassia-moord-in-duitsland-aan-de-grond-wanhoopsactie-om-met-gezin-niet-dakloos-te-worden~a6bc0edb/  Algemeen Dagblad 9 maart 2020.


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een dakloos gezin dat zich niet kan inschrijven bij gemeenten

Het bericht dat sommige jongeren niet kunnen studeren omdat zij dakloos zijn

De berichten ‘Drontergezin al jaren bedreigd vanwege geografische coördinaten’ en ‘Hoe boze demonstranten door Google en CIA bij deze onschuldige familie in Dronten terechtkomen’.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Nederlanders die nog altijd vastzitten in Marokko

Het bericht ‘Brandbom bij Syrisch gezin in Heerlen: burenruzie of racisme’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl