De bonus voor de topman van Air France-KLM

2020Z07451

(ingezonden 24 april 2020)

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de bonus voor de topman van Air France-KLM

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten “Steun speelt mee bij bonus topman AirFrance-KLM”, “Bonus topman Air France-KLM afhankelijk van loskrijgen steun” en “Minister Hoekstra tegen bonus voor topman Air France-KLM'? 1)

Vraag 2

Klopt het dat Air France-KLM een bonus voor haar CEO afhankelijk wil maken van het binnenhalen van financiële steun van de Franse en/of Nederlandse overheid?

Vraag 3

Wat zegt het over het besef van Air France-KLM voor wat er op dit moment in de maatschappij leeft, dat zij in een periode van grote nationale crisis en terwijl zij publieke steun ontvangen, duizenden flexwerkers op straat zetten en tegelijkertijd tweemaal een voorstel doen om bonussen voor de top te verhogen? Wat zegt het over dit bedrijf, als zij kennelijk geen onderscheid maken tussen geld verdienen met een succesvolle commerciële operatie en gemeenschapsgeld binnenhalen met lobbywerk?

Vraag 4

Impliceert uw uitspraak dat een bonus voor de CEO van Air France-KLM “niet te verenigen [is] met steun van de belastingbetaler”, dat u garandeert dat u steun vanuit de Nederlandse overheid aan Air France-KLM afhankelijk zal maken van de norm dat geen enkel lid van de Raad van Bestuur van Air France-KLM noch de Raad van Bestuur van KLM zelf een bonus ontvangt in de tijd dat van publieke steun eventueel sprake is?

Vraag 5

Bent u bereid aan deze afhankelijkheid van steun met terugwerkende kracht invulling te geven als dat nodig blijkt te zijn?

Vraag 6

Kunt u garanderen dat u steun van de Nederlandse overheid aan Air France-KLM afhankelijk maakt van de eis dat zolang van publieke steun sprake is, Air France-KLM afziet van het uitbetalen van dividenden richting private aandeelhouders en geen eigen aandelen opkoopt? Bent u bereid hier met terugwerkende kracht invulling aan te geven als dat nodig blijkt te zijn?

Vraag 7

Stelt u als harde eis dat Air France-KLM of onderdelen van Air France-KLM de publieke steun die ze krijgen uiteindelijk tot de laatste cent terugbetalen? Welke waarborgen wilt u inbouwen om hier invulling aan te geven?

Vraag 8

Hoe wilt u waarborgen dat Air France-KLM zich ook na afloop van eventuele publieke steun bewust toont van haar maatschappelijke rol en niet dan alsnog bonussen en dividenduitkeringen richting private aandeelhouders fors verhoogt?

Vraag 9

Vindt u het gerechtvaardigd om bij eventuele publieke steun van Air France-KLM dan wel onderdelen van Air France-KLM te eisen dat zij sneller verduurzamen en hier invulling aangeven door verschillende ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen over verschillende jaren heen?

Vraag 10

Bent u bereid ook met terugwerkende kracht het geheel van de publieke steun afhankelijk te maken van de mate waarin Air France-KLM deze duurzaamheidsdoelstellingen haalt?

Vraag 11

Bent u over bovenstaande vraagstukken in gesprek met uw Franse ambtgenoot? Gaat u proberen om samen met Frankrijk een gemeenschappelijke lijn te trekken?

Vraag 12

Kunt u garanderen dat publieke steun voor grote, beursgenoteerde bedrijven voorwaardelijk wordt aan eisen op het gebied van bonussen, dividenden, het opkopen van eigen aandelen en verduurzamingsdoelstellingen?

Vraag 13

Hoe wilt u invulling geven aan de in vraag 12 genoemde eisen? Bent u bereid ook met terugwerkende kracht publieke steun afhankelijk te maken van deze eisen?

Vraag 14

Is dit besluit tot aanpassing van het bonusbeleid volgens u een ‘belangrijk besluit’? Hoe verhoudt zich dit tot uw eerdere uitspraak dat u (voortaan) gekend wordt in ‘belangrijke beslissingen’?

Vraag 15

Wanneer hoorde u van dit voorstel? Is Nederland vooraf gekend? Zo nee, hoe verhoudt zich dit tot de verbeterde Nederlandse informatie die Nederland zou hebben als gevolg van de aandelenaankoop?

Vraag 16

Kunt u deze vragen beantwoorden vóór de aandeelhoudersvergadering?

1) NRC, 22 april 2020 (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/22/steun-speelt-mee-bij-bonus-topman-air-france-klm-a3997575), Het Financieele Dagblad, 22 april 2020 (https://fd.nl/ondernemen/1342409/bonus-topman-air-france-klm-afhankelijk-van-loskrijgen-steun) en Het Financieele Dagblad, 23 april 2020 (https://fd.nl/economie-politiek/1342556/minister-hoekstra-tegen-bonus-voor-topman-air-france-klm).

Indiener(s)Tweedemonitor