Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat verenigingen voor jeugd- en jongerenwerk in de problemen komen door de coronacrisisHet bericht dat verenigingen voor jeugd- en jongerenwerk in de problemen komen door de coronacrisis

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07154

2020Z07154

(ingezonden 21 april 2020)

Vragen van de leden Von Martels, Peters (beiden CDA) en Van Nispen (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verenigingen voor jeugd- en jongerenwerk in de problemen komen door de coronacrisis

  1. Bent u bekend met de oproep van Scouting Nederland aan de overheid over hulp bij financiële problemen door de coronacrisis? (1)
  2. Bent u bekend met het bericht dat 94% van de beheerde speeltuinen vanwege de coronacrisis in de problemen komen? (2)
  3. Klopt het bericht dat sportverenigingen onder voorwaarden en in tijden van financiële crisis financiële ondersteuning kunnen krijgen?
  4. Klopt het beeld dat jeugd- en jongerenwerk als scouting, maar ook kindervakantieorganisaties en speeltuinverenigingen van dergelijke ondersteuning zijn uitgesloten?
  5. Kunt u aangeven wat daarvan de achterliggende gedachte is?
  6. Deelt u de mening dat speeltuinen, jeugd- en jongerenwerk voor het gezond opgroeien van onze jeugd van essentieel belang zijn?
  7. Deelt u de mening dat deze verenigingen door de huidige crisis in de problemen komen, en dat deze problemen zo groot kunnen worden dat zij het hoofd niet langer boven water kunnen houden?
  8. Deelt u de mening dat deze essentiële voorzieningen behouden moeten blijven? Hoe gaat u daar voor zorgen?
  9. Bent u bereid om te bezien op welke manier verenigingen voor jeugd- en jongerenwerk alsnog geholpen kunnen worden?
  10. Wilt u de Kamer hierover zo spoedig mogelijk informeren?

 

(1).https://www.scouting.nl/blog/184-scoutinggroepen-en-de-financiele-risico-s-oproep-aan-de-overheid

(2).https://www.nuso.nl/2020/04/10/inkomsten/


Gerelateerd

Het bericht dat verenigingen voor jeugd- en jongerenwerk in de problemen komen door de coronacrisis

Het bericht ‘Scouting en jeugd- en jongerenwerk bestolen’.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Een convenant voor gemeenten en (jeugd)zorgaanbieders om de continuïteit van (jeugd)zorg aan te bieden in tijden van de coronacrisis

Het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’'

Het doorgaan van huisuitzettingen tijdens de coronacrisis ondanks uw statement en andere nadelige gevolgen op huisvesting

De gevolgen van de coronacrisis op huishoudens

De Circulaire Wapens en Munitie 2019

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl