Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op'Het bericht 'NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07038

Vragen van het lid Aukje deVries (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op» (ingezonden 20 april 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op»?1

Vraag 2

Klopt het dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in de eerste drie maanden van dit jaar elf huizen heeft versterkt?

Vraag 3

Wat was de planning als het gaat om het versterken van huizen in de eerste drie maanden?

Vraag 4

Wat vindt u van het feit dat in drie maanden tijd maar elf huizen zijn versterkt? Deelt u de mening dat dit veel en veel te langzaam gaat en veel te weinig is?

Vraag 5

Wat zijn de voornaamste oorzaken van het feit dat er maar elf huizen zijn versterkt in de afgelopen drie maanden? Wat kan er worden gedaan om deze oorzaken weg te nemen?

Vraag 6

Hoe heeft het coronavirus invloed op het versterken van huizen, naast het feit dat het aantal inspecties achterloopt als gevolg van de maatregelen die zijn genomen rondom het coronavirus?

Vraag 7

Welke maatregelen kunnen er op korte termijn worden genomen om de versterking van huizen in Groningen te versnellen, vanzelfsprekend binnen de richtlijnen en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)?

Vraag 8

Bent u bereid alle maatregelen te nemen die binnen de richtlijnen en adviezen van het RIVM mogelijk zijn om de versterking van huizen in Groningen te versnellen? Zo ja, welke?

Vraag 9

Op welke termijn verwacht u dat de wijzigingen die binnen de NCG zijn doorgevoerd om de versterking te versnellen zijn vruchten zullen afwerpen? Kunt u hierbij concreet aangeven wat wordt bedoeld met in de loop van 2020?

Vraag 10

Kunt u een planning geven van de hoeveelheden te versterken huizen in 2020 en daarna?


X Noot
1

RTV Noord, 17 april 2020, «NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op» (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/221350/NCG-levert-in-afgelopen-drie-maanden-elf-versterkte-huizen-op)


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl