Tweedemonitor / Kamervraag / De opschorting van het Wob-verzoek van Pieter Klein.De opschorting van het Wob-verzoek van Pieter Klein.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07015

2020Z07015

(ingezonden 20 april 2020)

Vragen van de leden Sneller, Van Weyenberg (beiden D66), Özütok en Snels (beiden GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opschorting van het Wob-verzoek van Pieter Klein.

  1. Op welke grond heeft u het verzoek krachtens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek) van Pieter Klein opgeschort? 1)
  1. Is het op dit moment feitelijk onmogelijk om Wob-verzoeken te behandelen door uw ministerie?
  1. Deelt u de mening dat controle van de macht slechts op zeer uitzonderlijke grond buiten werking kan worden gesteld? Zo ja, in welke situatie is dat dan? Zo nee, waarom niet?
  1. Deelt u de mening dat een vitale beroepsgroep als de journalistiek haar werk te allen tijde zou moeten kunnen doen? Zo ja, hoe geeft u hier invulling aan? Zo nee, waarom niet?
  1. Op welke wijze staan bezwaar en beroep open tegen bovengenoemd besluit?

1) https://twitter.com/pieterkleinrtl/status/1251138181648584709?s=21


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De betrokkenheid van de minister-president bij de compensatieregeling voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

De opschorting van het Wob-verzoek van Pieter Klein.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat de Adviescommissie Donner conclusies trok die in strijd waren met het eigen onderzoek

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl