Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat openbare orde en veiligheid te koop isHet bericht dat openbare orde en veiligheid te koop is

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z06848

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat openbare orde en veiligheid te koop is (ingezonden 16 april 2020).

Vraag 1

Sinds wanneer bent u op de hoogte van de wel erg nauwe banden tussen (oud)VVD-politici en de beveiligingsmultionational G4S?1

Vraag 2

Hoeveel publiek-private projecten liepen en lopen er met deze multinational?

Vraag 3

Hoeveel publiek geld is er gemoeid met deze projecten?

Vraag 4

Hoeveel sensingprojecten zijn er sinds 2012 gestart? Welke projecten zijn dit?

Vraag 5

Welke (decentrale) overheden en overheidsinstanties waren bij deze projecten betrokken?

Vraag 6

Welke formele en informele afspraken zijn er gemaakt over deze projecten?

Vraag 7

Waarom is de Tweede Kamer niet over deze afspraken geïnformeerd?

Vraag 8

Deelt u de mening dat veiligheid primair een publieke zaak is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Hoe beoordeelt u de miljoenenbezuiniging op de politie van een voormalig VVD-minister die nu verkondigt dat particuliere beveiligers politietaken moeten overnemen omdat er grote tekorten zijn?

Vraag 10

Wat gaat u ondernemen om de invloed van grote beveiligingsmultinationals aan banden te leggen?


Indiener

Ronald van Raak (SP)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 14556 )

Publicatiedatum
16 April 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl