Tweedemonitor / Kamervraag / Het voorstel om migranten op de Griekse eilanden vanwege corona over te brengen naar stilliggende cruiseschepenHet voorstel om migranten op de Griekse eilanden vanwege corona over te brengen naar stilliggende cruiseschepen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z06649

2020Z06649

(ingezonden 14 april 2020)

Vragen van de leden Jasper van Dijk (SP), Van Ojik (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Groothuizen (D66), Voordewind (ChristenUnie) en Van Toorenburg (CDA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het voorstel om migranten op de Griekse eilanden vanwege corona over te brengen naar stilliggende cruiseschepen

 

1 Wat is uw oordeel over het artikel 'Hoe moet het dan met die vluchtelingen op Lesbos'? (1)

2 Deelt u de mening dat op de Griekse eilanden 42.000 vrouwen, mannen en kinderen op elkaar gepakt zitten en dat een corona-uitbraak zowel voor hen als voor de Europeanen een groot gevaar vormt?

3 Wat onderneemt u om een humanitaire ramp te voorkomen op de Griekse eilanden?

4 Is het juist dat de Europese Commissie (d.m.v. een 'temporary accomodation scheme') 35 miljoen euro beschikbaar heeft om vluchtelingen in lege hotels te plaatsen? Is het tevens juist dat de uitplaatsing traag verloopt en dat de Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, Johansson, meer steun vraagt vanuit Europese lidstaten?

5 Wat vindt u van het voorstel om “stilliggende cruiseschepen in te zetten voor de Griekse kust zodat we mensen de verzorging geven die ze nodig hebben om overslag van de epidemie te voorkomen”?

6 Bent u bereid om bij Eurocommissaris Johansson aan te dringen op het nemen van alle benodigde acties om evacuatie van de vluchtelingen naar cruiseschepen (of andere locaties in Griekenland waar beschermingsmaatregelen getroffen kunnen worden) mogelijk te maken? Zo nee, hoe voorkomt u een uitbraak op de Griekse eilanden met grote gevolgen voor allen, waaronder vluchtelingen en omwonenden?

 

(1) Trouw, 30 maart 2020


Gerelateerd

Het voorstel om migranten op de Griekse eilanden vanwege corona over te brengen naar stilliggende cruiseschepen

De optie om via UNHCR-hervestiging de noodsituatie op de Griekse eilanden te verlichten

Het bericht ‘Het kamp op Lesbos was nooit zó vol’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De verslechterende omstandigheden van asielzoekers op de Griekse eilanden

Het optreden van de Griekse grenspolitie en de gewonden en de dood van een migrant

Het rapport ‘Vulnerable and abandoned’ van Oxfam Novib

De Grieks-Nederlandse samenwerking ter verbetering van de situatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl