Tweedemonitor / Kamervraag / Nederlandse militairen in AfghanistanNederlandse militairen in Afghanistan

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z06455

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over Nederlandse militairen in Afghanistan (ingezonden 9 april 2020).

Vraag 1

Klopt het dat onlangs 70 Nederlandse militairen uit Afghanistan zijn teruggetrokken, waaronder 40 «niet-essentiële» militairen, en inmiddels alweer 40 militairen teruggestuurd zijn naar Afghanistan? Zo ja, waarom is dit het geval? Zijn er opeens meer «essentiële» militairen?1

Vraag 2

Wat bedoelt u met essentiële dan wel niet-essentiële militairen?

Vraag 3

Waarom zijn er troepen naar Afghanistan gestuurd terwijl er een pandemie rondwaart, ook in Nederland? Wordt er rekening mee gehouden dat in Nederland een groter beroep op de krijgsmacht wordt gedaan ter bestrijding van het coronavirus?

Vraag 4

Klopt het dat de NAVO-missie in Afghanistan nu (deels) stil ligt? Tot wanneer is dat, naar verwachting, het geval? Is dit (mede) als gevolg van de verspreiding van het virus? Wat is de actuele stand van zaken?

Vraag 5

Hebben andere landen ook troepen uit Afghanistan (tijdelijk) teruggetrokken vanwege het coronavirus? Wat is hier de stand van zaken?

Vraag 6

Kunnen Nederlandse militairen en Afghaanse militairen en rekruten werken volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)? Kunt u toelichten hoe dat er in de praktijk uitziet?

Vraag 7

Kunt u ingaan op de verspreiding van het coronavirus in Afghanistan en de mate waarin dit land in staat is daartegen te strijden? Klopt het beeld dat Afghanistan bijzonder slecht is uitgerust om het coronavirus te bestrijden en rekening wordt gehouden met veel besmettingen?2

Vraag 8

Ziet u mogelijkheden voor NAVO-troepen in Afghanistan om het land bij te staan in de strijd tegen het virus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt dit ingevuld?


X Noot
1

Defensie.nl, 27 maart 2020, «Militairen teruggekeerd uit Afghanistan» (https://www.defensie.nl/onderwerpen/missie-in-afghanistan/nieuws/2020/03/27/militairen-teruggekeerd-uit-afghanistan) en Leeuwarder Courant, 7 april 2020, «Militairen vertrekken na quarantaine naar Afghanistan» (https://www.lc.nl/binnenland/Militairen-vertrekken-na-quarantaine-naar-Afghanistan-25538873.html).

X Noot
2

The Intercept, 8 april 2020, 'With fake hand sanitizer and 12 ventilators, Afghanistan expects millions of Coronavirus cases» (https://theintercept.com/2020/04/02/coronavirus-afghanistan/).


Indiener

Sadet Karabulut (SP)


Gericht

Stef Blok (VVD)

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


Access ( 14476 )

Publicatiedatum
9 April 2020
Gerelateerd

Nederlandse militairen in Afghanistan

Het landgebonden asielbeleid

Jarenlange misleiding over de oorlog in Afghanistan

Het bericht dat Australische militairen 39 burgers en gevangenen executeerden in Afghanistan

Het geweld in Chora in juni 2007

De Australische excessen in Afghanistan en de reactie hierop

De behandeling van het onderwerp godsdienstvrijheid in het Algemeen Ambtsbericht over Afghanistan

Het onderwerp godsdienstvrijheid in het Algemeen Ambtsbericht over Afghanistan

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl