De gevolgen van de coronacrisis voor het urencriterium, de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek

Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën over de gevolgen van de coronacrisis voor het urencriterium, de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek (ingezonden 6 april 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het feit dat de coronacrisis voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een belemmering kan vormen om het urencriterium te halen en daarmee gevolgen kan hebben voor het recht op zelfstandigenaftrek en startersaftrek?

Vraag 2

Is het mogelijk om het urencriterium voor 2020 aan te passen, bijvoorbeeld door de uren over de maanden waarin het noodpakket in werking is, niet mee te tellen?

Vraag 3

Deelt u dat het goed is om in deze uitzonderlijke tijd ruimhartig om te gaan met het urencriterium?

Vraag 4

Herinnert u zich uw besluit om naar aanleiding van crisisjaren 2009 en 2010 bij twijfel soepelheid te betrachten over de aannemelijkheid van het behalen van het urencriterium?1

Vraag 5

Bent u bereid om ook nu soepel om te gaan als er twijfel mogelijk is over de aannemelijkheid van de uren besteed aan werkzaamheden die worden uitgevoerd met oog op de zakelijke belangen van de onderneming, die niet direct te koppelen zijn aan een opdracht?

Vraag 6

Welke andere mogelijkheden heeft het kabinet om soepelheid te betrachten?

Vraag 7

Is het mogelijk het urencriterium aan te passen bij de vooraangifte voor 2020? Zo niet, is het dan wel mogelijk om in de toelichting bij de vooraangifte aan te geven dat besloten is om ruimhartig om te gaan met het urencriterium?

Vraag 8

Bent u voornemens om van deze mogelijkheden gebruik te maken?

Vraag 9

Wat adviseert u zelfstandigen die gebruik maken van de mogelijkheid om opnieuw vooraangifte te doen voor 2020 om in te vullen bij de vraag over het urencriterium?

Vraag 10

Kunt u deze vragen beantwoorden voor 14 april 2020?


X Noot
1

Inkomstenbelasting, urencriterium, ondernemerswerkzaamheden

(https://wetten.overheid.nl/BWBR0027372/2010-03-12)

Indiener(s)Tweedemonitor