Installaties die het huishoudelijk verbruik van energie en drinkwater stevig kunnen reduceren

2020Z06116

(ingezonden 3 april 2020)

Vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over installaties die het huishoudelijk verbruik van energie en drinkwater stevig kunnen reduceren.

 1. Kent u het bericht “Fries bedrijf Hydraloop grote winnaar op techbeurs in Las Vegas”? 1)
   
 2. Deelt u de mening dat vindingen als deze een grote bijdrage kunnen leveren aan het besparen van drinkwater en energie? Zo nee, waarom niet?
   
 3. Op welke wijze draagt u bij  aan de ontwikkeling van dit soort installaties?
   
 4. Kunt u aangeven of installaties als deze gesubsidieerd worden in het kader van de SDE+(+) of andere subsidieregelingen op het gebied van energietransitie en verduurzaming? Zo nee, waarom niet?
   
 5. Bent u bereid de drempel voor aanschaffing van installaties als deze te verlagen via een financiële prikkel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
   
 6. Klopt het dat de terugverdientijd momenteel ongeveer tien jaar tijd is? 2) Acht u het waarschijnlijk dat de terugverdientijd nog verder teruggebracht zal worden door de ontwikkeling van de energierekening, waterrekening en schaalvergroting bij de productie van dit soort installaties?
   
 7. Welke terugverdientijd acht u waarschijnlijk voor dit soort installaties?  
   
 8. Wordt er bij de bouw van nieuwbouwwoningen rekening gehouden (bijvoorbeeld in de aanleg van leidingen) met de mogelijkheid om dit soort apparaten te installeren? Zo nee, bent u bereid dit onder de aandacht te brengen bij de vertegenwoordigers van de (nieuw)bouwsector?
   

 

1) https://nos.nl/artikel/2318101-fries-bedrijf-hydraloop-grote-winnaar-op-techbeurs-in-las-vegas.html

2) https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2019/02/eureka-waterrecycling-wordt-net-zo-gewoon-als-een-magnetron-101270226

Indiener(s)