Tweedemonitor / Kamervraag / De effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeurDe effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z06029

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur (ingezonden 2 april 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met de plannen van Minister Schiappa in Frankrijk waar naar aanleiding van een stijging van 30 procent van het aantal meldingen over geweld achter de voordeur een noodpakket is gelanceerd met onder andere extra middelen, extra opvang en laagdrempelige meldpunten in supermarkten en apotheken?1

Vraag 2

Acht u het wenselijk om, zoals in Frankrijk en Spanje reeds het geval is, een codewoord te introduceren voor het veilig melden van geweld achter de voordeur, bij bijvoorbeeld apotheken? Zo ja, bent u bereid hier per ommegaande in overleg met Veilig Thuis en andere ketenpartners werk van te maken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Erkent u dat het juist in lockdown-situaties voor slachtoffers extra lastig is om geweld te melden? Zo ja, deelt u dat het wenselijk is om, zoals in Frankrijk, slachtoffers de mogelijkheid te bieden per sms melding te doen van geweld achter de voordeur?

Vraag 4

Bent u reeds bekend met de stijging van het aantal meldingen in Brabant en Friesland? Bent u bereid om met de te verwachten verdere toename van geweld achter de voordeur gedurende deze crisis extra aandacht te besteden aan het bereiken van slachtoffers en bieden van hulp? Zo ja, hoe gaat u de hulplijn van Veilig Thuis gedurende de coronacrisis breder onder de aandacht brengen in Nederland? Zo nee, waarom niet?2 3

Vraag 5

Bent u bekend met de oproep van Kinderombudsvrouw Kalverboer om kinderen in onveilige thuissituaties naar school te halen? Deelt u de wens dat kinderen die opvang krijgen omdat zij in onveilige thuissituaties zitten, ook op veiligheid moeten kunnen rekenen als zij ziekteverschijnselen krijgen? Kunt u toelichten hoe wordt voorkomen dat deze kwetsbare kinderen wegens ziekteverschijnselen alsnog thuis komen te zitten?4


X Noot
1

France24, 30 maart 2020, «France to put domestic violence victims in hotels as numbers soar under coronavirus lockdown», https://www.france24.com/en/20200330-france-to-put-domestic-violence-victims-in-hotels-as-numbers-soar-under-coronavirus-lockdown

X Noot
2

Omroep Brabant, 25 maart 2020, «Meer meldingen van huiselijk geweld door coronacrisis, «door thuisblijven loopt frustratie op»», https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3178031/Meer-meldingen-van-huiselijk-geweld-door-coronacrisis-door-thuisblijven-loopt-frustratie-op

X Noot
3

Omrop Fryslân, 31 maart 2020, «Verdubbeling aantal crisismeldingen van huiselijk geweld», https://www.omropfryslan.nl/nieuws/950133-verdubbeling-aantal-crisismeldingen-van-huiselijk-geweld

X Noot
4

NOS, 31 maart 2020, «Kinderombudsvrouw: haal kinderen in onveilige thuissituatie naar school», https://nos.nl/artikel/2328911-kinderombudsvrouw-haal-kinderen-in-onveilige-thuissituatie-naar-school.html

Indiener

Kirsten van den Hul (PvdA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 14347 )

Publicatiedatum
2 April 2020Gerelateerd

De effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur

De effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur

De ecologische ramp achter biomassa die uit Estland komt

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoek ‘Kwestie van lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur

Het bericht ‘Geweld tegen vrouwen vergt een Nationaal Coördinator’

Het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl