Het bericht dat een slechte luchtkwaliteit de overlevingskans voor mensen met het Covid-19 virus verslechtert

Vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de Ministers voor Milieu en Wonen en voor Medische Zorg over het bericht dat een slechte luchtkwaliteit de overlevingskans voor mensen met het Covid-19 virus verslechtert (ingezonden 27 maart 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Coronavirus threat greater for polluted cities» van de European Public Health Alliance?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat het verband tussen een slechte luchtkwaliteit en de overlevingskans reeds is aangetoond bij de SARS-epidemie?2

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat bij de SARS-epidemie een gematigde luchtvervuiling leidde tot een 84% hogere kans op overlijden voor SARS-patiënten?

Vraag 4

Klopt het dat in Italië het sterftecijfer in de regionen met een slechte luchtkwaliteit wezenlijk hoger ligt dan in andere regionen? Acht u een causaal verband aannemelijk?

Vraag 5

Bent u bereid onderzoek te laten doen of onderzoek dat gedaan wordt naar dat causale verband te volgen en de Kamer over de uitkomsten te informeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Laat u onderzoek doen naar het verband tussen luchtvervuiling en de overlevingskans op Covid-19 in Nederland? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

European public health alliance, 16 maart 2020, Coronavirus threat greater for polluted cities (https://epha.org/coronavirus-threat-greater-for-polluted-cities/)

X Noot
2

Environmental health, 20 november 2003, Air pollution and case fatality of SARS in the People's Republic of China: an ecologic study (https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476–069X-2–15)

Indiener(s)Tweedemonitor