Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten inzake Nederlanders die vastzitten op het cruiseschip Costa Luminosa.De berichten inzake Nederlanders die vastzitten op het cruiseschip Costa Luminosa.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z05518

2020Z05518

(ingezonden 24 maart 2020)

Vragen van de leden Krol (50PLUS) en Asscher (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de berichten inzake Nederlanders die vastzitten op het cruiseschip Costa Luminosa.

 

  1. Bent u ervan op de hoogte dat tientallen Nederlandse ouderen nog steeds vastzitten op het cruiseschip Costa Luminosa?

 

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat veel andere landen wel hun mensen van het schip hebben gehaald (Frankrijk, Italië, Zwitserland, Amerika, Canada en Scandinavische landen)?

 

  1. Wat heeft u de laatste dagen ondernomen om deze Nederlanders te helpen?

 

  1. Welke maatregelen gaat u ondernemen zodat deze mensen zo snel mogelijk van boord kunnen gaan? Kunt u het antwoord nader toelichten?

 

  1. Kunt u een update geven van het aantal Nederlanders dat vast zit in het buitenland, waar zij zich bevinden en welke stappen worden ondernomen om hen thuis te krijgen?

 

  1. Zijn er voldoende capaciteit en mogelijkheden voor Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland om Nederlanders die vastzitten bij te staan? Zo nee, welke maatregelen neemt u om dat te bewerkstelligen? 

 

  1. Kunt u aangeven welke verdere stappen u kunt ondernemen om Nederlanders die vast zitten in het buitenland verder te helpen? En kunt u aangeven waarom u deze op dit moment nog niet inzet?

 

  1. Is naar uw mening voldoende bekend waar Nederlanders die vastzitten in het buitenland zich met (acute) hulpvragen toe kunnen wenden? Zo nee, op welke wijze gaat u dit verbeteren?


Gerelateerd

De berichten inzake Nederlanders die vastzitten op het cruiseschip Costa Luminosa.

De berichten ‘Gewonden bij botsing cruiseschepen op de Nieuwe Maas’, ‘Cruiseschip geëvacueerd na botsing op de Waal’ en ‘Cruiseschip met 171 passagiers botst met tanker op Westerschelde: vijf gewonden’

Het bericht dat Costa Rica de WHO oproept een internationale pool op te richten voor intellectueel eigendom inzake COVID-19

Het loskoppelen van het burgerrechtengedeelte in het Brexit-uittredingsverdrag

Nederlanders die nog altijd vastzitten in Marokko

Het bericht ‘Ook ING stopt met inning coronasteun uit VS’

De repatriëring van Nederlanders in het buitenland

Het bericht dat er al negen maanden vijf Nederlanders vast zitten in een gevangenis in Venezuela.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl