Tweedemonitor / Kamervraag / Het fysiek bijwonen van Provinciale Statenvergaderingen gedurende de coronacrisisHet fysiek bijwonen van Provinciale Statenvergaderingen gedurende de coronacrisis

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z05467

2020Z05467

(ingezonden 23 maart 2020)

Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het fysiek bijwonen van Provinciale Statenvergaderingen gedurende de coronacrisis

Vraag 1

Kent u de oproep van de Commissaris van de Koning (CdK) van Flevoland aan de Flevolandse Statenleden (met kenmerk 2575627) om op woensdag 25 maart alsnog fysiek de Provinciale Statenvergadering bij te wonen, nadat deze vergadering eerst was geannuleerd?

Vraag 2

Bent u bekend met het feit dat onder andere de herbenoeming van de CdK dan op de agenda staat?

Vraag 3

Hebt u signalen ontvangen dat er binnenkort nog meer Provinciale Statenvergaderingen doorgang zullen vinden? Zo ja, in welke provincie(s)?

Vraag 4

Deelt u de opvatting dat overheden in deze tijd het goede voorbeeld moeten geven, aangezien alle Nederlanders is gevraagd hun activiteiten de komende weken drastisch in te perken ten behoeve van de volksgezondheid?

Vraag 5

Hoe verhouden de risico’s voor de volksgezondheid zich tot het verzoek van een CdK om de Statenleden fysiek bijeen te laten komen?

Vraag 6

Bent u bereid om de CdK’s te instrueren alle Provinciale Statenvergaderingen die niet met de coronacrisis te maken hebben uit te stellen, inclusief eventuele herbenoemingen van CdK’s?

Vraag 7

Bent u bereid contact op te nemen met een CdK met wie u van mening verschilt over het doorgang laten vinden van een Provinciale Statenvergadering? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Bent u bereid om te werken aan de wettelijke mogelijkheid voor provincies om de besluitvorming digitaal plaats te laten vinden, in het geval dat de huidige crisismaatregelen worden verlengd? Zo ja, wanneer wordt dit voorstel verwacht? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Het fysiek bijwonen van Provinciale Statenvergaderingen gedurende de coronacrisis

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het doorgaan van huisuitzettingen tijdens de coronacrisis ondanks uw statement en andere nadelige gevolgen op huisvesting

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Alle berichtgeving omtrent het coronavirus.

De voortgang van het stikstofbeleid

De gevolgen van de coronacrisis voor studenten

Het stilleggen van de eendenhouderij

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl