Tweedemonitor / Kamervraag / Het openhouden van vliegroutes van en naar Spanje ondanks snelle toename aantal besmettingenHet openhouden van vliegroutes van en naar Spanje ondanks snelle toename aantal besmettingen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z05465

2020Z05465

(ingezonden 23 maart 2020)

Vragen van de leden Diertens en Paternotte (beiden D66) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Waterstaat over het openhouden van vliegroutes van en naar Spanje ondanks snelle toename aantal besmettingen

 

  1. Herinnert u zich de antwoorden op vragen van de leden van de D66-fractie in het schriftelijk overleg inzake de Transportraad (high level videoconferentie) van 18 maart 2020,waarbij zij vroegen daadkrachtig te zijn in het sluiten van vliegroutes in geval in een land het aantal besmettingen snel toeneemt, en waarin u uitlegde door middel van de 'Regeling tijdelijk verbod burgerluchtvaart luchtruim Nederland in verband met COVID-19-virus' een beperking te hebben opgelegd voor het luchtverkeer met als herkomst China, Zuid-Korea, Iran of Italië tot 27 maart 2020? 1)
  2. Klopt het dat in Italië 17.660 personen positief getest waren op het coronavirus op de dag – 13 maart 2020 – waarop u besloot de beperking op luchtverkeer uit Italië in te stellen?
  3. Klopt het dat in Spanje op 20 maart 2020 20.410 personen positief getest waren op het coronavirus?
  4. Kunt u verklaren waarom bij een vergelijkbaar aantal gevallen uit Italië geen inkomend luchtverkeer wordt toegestaan, terwijl uit Spanje op 21 maart  2020 21 vluchten aankomen in Nederland, waaronder respectievelijk zes, vier en twee uit de regio’s met de meeste besmettingen, te weten Andalusië, Catalonië en Madrid?
  5. Kunt u aangeven wat uw afwegingskader was bij het besluit om luchtverkeer uit China, Zuid-Korea, Iran en Italië te weren, en daarbij geen maatregelen te treffen ten aanzien van herkomstlanden waar het coronavirus snel uitbreidde, zoals Oostenrijk, Spanje en Frankrijk?
  6. Bent u bereid de 'Regeling tijdelijk verbod burgerluchtvaart luchtruim Nederland in verband met COVID-19-virus' zo te wijzigen dat luchtverkeer uit Spanje per direct fors beperkt wordt tot de noodzakelijke capaciteit voor repatriëring? Zo nee, waarom niet?
  7. Deelt u de mening dat op basis van de toename van het aantal besmettingen, in ieder geval voor Iran en Italië het onverstandig zou zijn vliegroutes weer te openen binnen een week?
  8. Bent u bereid de regeling voor Italië en Iran met twee weken te verlengen, met uitzondering voor noodzakelijke repatriëringsvluchten van Europeanen?
  9. Kunt u aangeven of en zo ja, welke afspraken u met de KLM-groep en eventueel andere Nederlandse maatschappijen heeft gemaakt over het gericht inzetten van vluchten voor repatriëring van Nederlanders en andere Europeanen?
  10. Bent u bereid vanaf heden actief te monitoren of landen een substantiële stijging van het aantal besmettingen laten zien en voor die bestemmingen een afweging te maken ten aanzien van het eventueel opnemen van de vliegroute in de 'Regeling tijdelijk verbod burgerluchtvaart luchtruim Nederland in verband met COVID-19-virus'? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid daarbij in alle gevallen een uitzondering te maken voor evacuatievluchten?

 

1) Ingelaste informele high level videoconferentie van transportministers van EU-lidstaten (2020Z05235)


Gerelateerd

Het openhouden van vliegroutes van en naar Spanje ondanks snelle toename aantal besmettingen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is

Het bericht dat Provinciale Staten van Overijssel zich niet serieus genomen voelen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht dat de vliegroutes voor Lelystad Airport gewijzigd zijn tijdens de lopende zienswijzenprocedure

Het bericht dat Belgiƫ zijn kerncentrales langer zou openhouden

De kabinetsreactie op het 73e OMT COVID-19 advies en de berichten over het testbeleid van Duitsland en Frankrijk, respectievelijk het bericht over mogelijke problemen met veilige en snelle verspreiding van een coronavaccin

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl