Tweedemonitor / Kamervraag / Het programma Undercover in Nederland inzake de training van politiehondenHet programma Undercover in Nederland inzake de training van politiehonden

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z05452

2020Z05452

(ingezonden 23 maart 2020)

Vragen van de leden Graus en Helder (beiden PVV) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie en Veiligheid over het programma Undercover in Nederland inzake de training van politiehonden

1

Bent u bekend met de inhoud van het programma Undercover in Nederland van 19 maart 2020 over de training van politiehonden? 1) 2)

2

Hebt u kennisgenomen van de camerabeelden waarin (duidelijk) te zien was dat verschillende honden tijdens de ‘training’ werden mishandeld? Zo ja, wat is uw mening hierover?

3

Deelt u de mening dat hier te zien is dat honden werden geslagen en/of geschopt en dat gebruik werd gemaakt van verboden middelen, zoals stroombalken, prikbanden en tileenslangen? 

4

Deelt u de mening dat hier dus sprake is van strafbare feiten en hiertegen daadkrachtig moet worden opgetreden? Zo ja, wat gaat u doen en per wanneer?

5

Worden de mishandelde honden in beslag genomen en krijgen ze de noodzakelijke zorg zoals vereist in het Besluit houders van dieren?

6

Deelt u de mening dat het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV), inhoudende dat “het niet aan het bestuur van de KNPV is om het verbod te handhaven”, niet juist en/of onhoudbaar is? Zo nee, waarom niet?

7

Bent u bereid ervoor te zorgen dat op regelmatige basis en steekproefsgewijs anonieme controles plaatsvinden om misstanden te constateren en de betreffende vereniging(en) en/of de betreffende leden hiervoor te (laten) straffen? Zo nee, waarom niet?

8

Bent u bereid om er in dat kader (ook) voor te zorgen dat de betreffende vereniging de erkenning verliest?

9

Deelt u de mening dat de politie een voorbeeldfunctie heeft in die zin dat juist een overheidsinstantie geen honden dient te kopen die zijn ‘getraind’ met behulp van verboden materialen? Zo nee, waarom niet?

10

Deelt u de mening dat de reactie van de politie op de betreffende uitzending te zwak is, omdat er "wordt gestreefd alleen zaken te doen met mensen die honden op een diervriendelijke wijze africhten"? Zo ja, gaat u ervoor zorgen dat bij de aankoop van een (politie)hond door/namens de politie een bewijs nodig is dat de verkopende partij de betreffende hond op een juiste en conform de wet geregelde wijze heeft opgeleid? Zo nee, waarom, niet? 3)

11

Indien dit juridisch dan wel praktisch te lastig is of eenvoudig te omzeilen zou zijn, bent u dan bereid om ervoor te zorgen dat de politie geen hond meer koopt van een bij de KNPV aangesloten vereniging waar een/meerdere misstanden in de training van de hond(en) is/zijn geconstateerd?

1) SBS6, Undercover in Nederland, uitzending 19 maart 2020 (https://www.sbs6.nl/programmas/undercover-in-nederland/videos/XcYyGyGrAlG/undercover-in-nederland/)

2) De Gelderlander, 19 maart 2020 - Schokkende beelden: politiehonden zwaar mishandeld door trainers in de Achterhoek (https://www.gelderlander.nl/doetinchem/schokkende-beelden-politiehonden-zwaar-mishandeld-door-trainers-in-de-achterhoek~a90de73d/?referrer=https://www.google.nl/)

3) Website politie, 19 maart 2020 - Reactie op uitzending Undercover over honden (https://www.politie.nl/nieuws/2020/maart/19/reactie-op-uitzending-undercover-over-honden.html)


Gerelateerd

De structurele mishandeling van honden in training bij leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV).

Het bericht 'Politiehonden in opleiding nog steeds mishandeld'

Het programma Undercover in Nederland inzake de training van politiehonden

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Klappen en stroomstoten: politiehonden bij training mishandeld'

De mishandeling van honden, in training bij leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl