Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Elise moet door haar spierziekte extra oppassen voor Corona’Het bericht ‘Elise moet door haar spierziekte extra oppassen voor Corona’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z05386

Vragen van de leden Kerstens (PvdA) en Laan-Gezelschap (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Elise moet door haar spierziekte extra oppassen voor Corona» (ingezonden 20 maart 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Elise moet door haar spierziekte extra oppassen voor Corona» in het Jeugdjournaal?1

Vraag 2

Heeft u begrip voor het feit dat het coronavirus de onrust in gezinnen met een ernstig ziek kind dat thuis intensieve zorg nodig heeft, nog verder vergroot, terwijl in veel gezinnen al veel stress is veroorzaakt door het – zonder dat de wettelijke regels daaromtrent zijn veranderd – afgeven van lagere (her-)indicaties door zorgverzekeraars?

Vraag 3

Bent u het met vragenstellers eens dat deze gezinnen nu vooral ook gebaat zijn bij rust en het dus verstandig is voorlopig af te zien van nieuwe herindicaties? Zo ja, bent u dan bereid met zorgverzekeraars af te spreken dat ze vooralsnog overgaan tot «ambtshalve» verlenging van bestaande indicaties?

Vraag 4

Wilt u deze vragen (uiteraard rekening houdend met de ongetwijfeld grote werklast bij u en uw medewerkers) zo spoedig als mogelijk is beantwoorden?


X Noot
1

Nos Jeugdjournaal, 16 maart 2020, «Elise moet door haar spierziekte extra oppassen voor corona» https://jeugdjournaal.nl/artikel/2327284-elise-moet-door-haar-spierziekte-extra-oppassen-voor-corona.html


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl