Tweedemonitor / Kamervraag / Het opkopen van een Duits bedrijf dat aan een coronavaccin werkt door de Amerikaanse president Trump om een vaccin uitsluitend voor Amerikanen te verwervenHet opkopen van een Duits bedrijf dat aan een coronavaccin werkt door de Amerikaanse president Trump om een vaccin uitsluitend voor Amerikanen te verwerven

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z05150

Vragen van de leden Hijink, Van Gerven en Marijnissen (allen SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het opkopen van een Duits bedrijf dat aan een coronavaccin werkt door de Amerikaanse president Trump om een vaccin uitsluitend voor Amerikanen te verwerven (ingezonden 16 maart 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat de Amerikaanse president Donald Trump een Duits bedrijf dat aan een coronavaccin werkt wil opkopen om zo het vaccin voor uitsluitend Amerikanen ter beschikking te stellen?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het immoreel is om met geld en overnames een oplossing voor de coronacrisis voor alleen de eigen bevolking proberen veilig te stellen?

Vraag 3

Hoe gaat u de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van een effectief middel in de strijd tegen corona voor iedereen garanderen?

Vraag 4

Deelt u de mening dat bedrijven en onderzoeksinstellingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van een vaccin of middel tegen corona, hiermee een taak van publiek belang uitvoeren en een rol hebben in het garanderen van de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het te ontwikkelen medicijn?

Vraag 5

Hoe gaat u garanderen dat de resultaten in de zoektocht naar een dergelijk middel die mede met Nederlands belastinggeld worden ontwikkeld, niet in private handen verdwijnen en dat de Nederlandse bevolking ervan zal profiteren?

Vraag 6

Bent u bereid om een private verkoop van een eventueel resultaat om een coronavaccin te maken dat mede met behulp van Nederlands belastinggeld tot stand is gekomen en waaraan nu bijvoorbeeld wordt gewerkt door het Erasmus Medisch Centrum en de Universiteit Utrecht, te verbieden?2

Vraag 7

Bent u bereid een noodmaatregel in te stellen waarmee het patentrecht tijdelijk opzij geschoven wordt en het dus verboden wordt een eventueel middel of vaccin te monopoliseren? Wilt u dit op zowel nationaal als Europees niveau doen?

Vraag 8

Bent u bereid om op nationaal, Europees en zo nodig mondiaal niveau afspraken te maken over woekerprijzen, zodat het onmogelijk wordt voor fabrikanten om van de coronacrisis een verdienmodel te maken?


Gerelateerd

Het opkopen van een Duits bedrijf dat aan een coronavaccin werkt door de Amerikaanse president Trump om een vaccin uitsluitend voor Amerikanen te verwerven

De bestelling van 300 miljoen vaccins bij AstraZeneca

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

De Inclusieve Vaccin Alliantie

Het bericht dat Minister-President Rutte volgende week voor de tweede maal President Trump bezoekt

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat een Amerikaanse farmaceut een Nederlands coronamedicijn in productie neemt

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl