Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Apollo/Vredestein 750 fulltime-equivalent (fte) aan banen wil schrappen in de locatie in EnschedeHet bericht dat Apollo/Vredestein 750 fulltime-equivalent (fte) aan banen wil schrappen in de locatie in Enschede

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z05070

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Apollo/Vredestein 750 fulltime-equivalent (fte) aan banen wil schrappen in de locatie in Enschede (ingezonden 13 maart 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat Apollo/Vredestein 750 fte aan banen wil schrappen in de locatie in Enschede?1 Zo ja, was u eerder op de hoogte van dit besluit dan de media of de betreffende medewerkers?

Vraag 2

Hebt u contact gezocht met de directie van Apollo/Vredestein om te zorgen dat zoveel mogelijk banen behouden blijven voor de regio? Zo nee, bent u alsnog bereid dit te doen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het verdwijnen van hoogwaardig productiewerk op deze schaal een zeer verontrustende ontwikkeling is en zoveel mogelijk zou moeten worden voorkomen?

Vraag 4

Ziet u in het feit dat het Indiase Apollo Tyres naar eigen zeggen Vredestein heeft overgenomen specifiek voor de kennis en met deze kennis een nieuwe fabriek in het Hongaarse Gyöngyöshalász heeft gebouwd een structureel risico, waarbij hoogwaardige industriële bedrijven in Nederland door buitenlandse investeerders worden opgekocht voor hun kennis en vervolgens de werkgelegenheid verdwijnt naar lagelonenlanden? Hoe denkt u dit soort scenario’s in de toekomst te gaan voorkomen?

Vraag 5

Klopt de berichtgeving in sommige media dat voor de bouw van de Hongaarse fabriek Europese subsidie is gebruikt?2 Kunt u duidelijk aangeven of dit het geval is? Zo ja, hoe duidt u het feit dat Europese subsidie er feitelijk toe lijdt dat werkgelegenheid uit Nederland verdwijnt?

Vraag 6

Is het correct dat de Europese Commissie in 2014 een omvangrijk pakket aan staatssteun heeft toegestaan voor de bouw van de Hongaarse fabriek?3 In hoeverre deelt u met de kennis van nu de analyse van de Europese Commissie destijds dat er nauwelijks sprake was van marktverstoring?

Vraag 7

In hoeverre kunnen medewerkers van Vredestein een beroep doen op het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering? Wordt hiervoor een aanvraag gedaan, hetzij door de rijksoverheid, hetzij door de provincie Overijssel?

Vraag 8

Bent u op de hoogte van het feit dat onder veel werknemers het oordeel leeft dat de locatie Enschede gebaseerd alleen op de productie van banden voor agrarische voertuigen en het duurdere segment niet op termijn rendabel is en daarmee de huidige voorstellen in de praktijk op termijn het einde van de locatie Enschede betekenen?

Vraag 9

Wat wordt gedaan specifiek om de locatie voor Research & Development (R&D) van Vredestein te behouden?

Vraag 10

Is er de afgelopen jaren vanuit het Rijk, de provincie Overijssel of de regio Twente subsidie gegaan naar Vredestein?

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Omtzigt, Palland, Amhaouch (allen CDA), Wiersma (VVD), Verhoeven (D66), Bruins (ChristenUnie), Gijs van Dijk (PvdA), Van Kent (SP) en Stoffer (SGP), ingezonden 12 maart 2020 (2020Z04966).


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 5 maart 2020, «Massaontslag bij Enschedese bandenfabriek Apollo Vredestein « (https://www.ad.nl/economie/massaontslag-bij-enschedese-bandenfabriek-apollo-vredestein~afb80b63/)

X Noot
2

RTV Oost, 6 maart 2020, «Vragen over schrappen van banen bij Apollo Vredestein' (https://www.rtvoost.nl/nieuws/326917/Vragen-over-schrappen-van-banen-bij-Apollo-Vredestein)

X Noot
3

Persbericht Europese Commissie, 8 september 2014, «State aid: Commission endorses investment aid to Apollo Hungary for production of tyres in Gyöngyöshalász» (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_970)


Gerelateerd

Het bericht dat Apollo/Vredestein 750 fulltime-equivalent (fte) aan banen wil schrappen in de locatie in Enschede

Het aangekondigde massaontslag bij Apollo Vredestein in Enschede

Het bericht ‘Ondernemingsraad in Enschede zegt vertrouwen op in Vredestein-directie’ en het bericht ‘Bedenkelijke praktijken rond Hongaarse subsidie aan eigenaar Vredestein’

Het bericht dat bij een reorganisatie bij bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede 750 medewerkers op straat staan

Het bericht 'Hack bij Apollo Vredestein toont zwakke cyberbeveiliging Nederlandse bedrijven' en het bericht 'Overheid wist wie kwetsbaar was, maar liet bedrijven toch gehackt worden'

Het schrikbewind jegens bijstandsgerechtigden in de gemeente Enschede

Het bericht ‘Eaton in Hengelo schrapt 300 arbeidsplaatsen’

Het bericht 'NS schrapt 341 banen; station zonder personeel wordt de norm'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl