Tweedemonitor / Kamervraag / Het coronavirus en onderwijsHet coronavirus en onderwijs

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z05069

Vragen van de leden Hijink en Kwint (beiden SP) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het coronavirus en onderwijs (ingezonden 13 maart 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Of we corona hiermee indammen? Ik kan er geen zinnig woord over zeggen»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op het in het artikel geopperde idee om onderwijs, en vooral basisscholen, te gebruiken als opvang en daar desnoods een ouder voor de groep te zetten? Is het volgens u verstandig om ook in uitbraakhaarden mensen elke dag samen te laten komen om hun kinderen te brengen en te halen op een centrale plek?

Vraag 3

Bent u van mening dat het onderwijs een ander doel dient dan kinderopvang?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de opmerking «dat scholen nog geen voorzorgsmaatregelen hoeven te nemen volgens het RIVM. Maar op de achtergrond doen scholen juist van alles»?2

Vraag 5

Is het correct dat het ouders alleen is toegestaan om hun kind thuis te houden als er sprake is van verkoudheid, hoesten en koorts én hij of zij woonachtig is in Noord-Brabant? Wat vindt u ervan als ouders uit andere provincies kinderen thuis houden van school vanwege het coronavirus? Klopt het dat zij dan in strijd met de Leerplichtwet handelen? Hoe handelt de Inspectie van het Onderwijs als ouders, in Noord-Brabant of andere provincies, hun kinderen thuishouden vanwege het coronavirus?3

Vraag 6

Wat zijn precies de gevolgen voor leerlingen/studenten die worden geconfronteerd met afgezegde of uitgestelde examens nu en vooral indien maatregelen langere tijd van kracht blijven?

Vraag 7

Wat zijn precies de gevolgen voor leerlingen/studenten die worden geconfronteerd met afgezegde of aangepaste stages nu en vooral indien maatregelen langere tijd van kracht blijven?

Vraag 8

Wat zijn de gevolgen voor de studenten die door uitgestelde/afgezegde examens of veranderingen bij hun stages geconfronteerd worden met uitloop van de studie? Bijvoorbeeld als het gaat om het collegegeld?

Vraag 9

Wat is precies het gevolg voor scholen die door (tijdelijke) sluiting wellicht niet meer aan de urennorm voor dit jaar voldoen?


X Noot
2

Website Algemene Vereniging van Schoolleiders, d.d.10 maart 2020

https://www.avs.nl/artikelen/scholen-in-nederland-nemen-volop-maatregelen-tegen-corona

X Noot
3

Brief ministers OCW aan onderwijsorganisaties en betrokkenen inzake coronavirus, d.d. 10 maart 2020 (en bijlagen) (https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/updates-voor-scholen-en-schoolbesturen-over-het-coronavirus-covid-19)


Gerelateerd

Het coronavirus (COVID-19)

De dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten.

COVID-19 en de bestrijding ervan.

De impact van coronavirus (COVID-19) op de internationale ontwikkelingssamenwerking

De berichten ‘Italië neemt drastische stappen na grote uitbraak coronavirus’ en ‘Uitbraak coronavirus in Noord-Italië, geen extra maatregelen in Nederland’.

Het bericht ‘Stampvol vluchtelingenkamp Lesbos kansloos bij besmetting coronavirus’

Het coronavirus en onderwijs

De uitbraak van het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl