Het bericht ‘Zonne-energiesector laat doos van Pandora gesloten: ‘Producent van morgen betaalt recyclingkosten voor producent van gisteren’

Vragen van de leden Van der Lee en Kröger (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Milieu en Wonen over het bericht «Zonne-energiesector laat doos van Pandora gesloten: «Producent van morgen betaalt recyclingkosten voor producent van gisteren» (ingezonden 13 maart 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Zonne-energiesector laat doos van Pandora gesloten: «Producent van morgen betaalt recyclingkosten voor producent van gisteren»?1

Vraag 2

Klopt het dat de recyclingsbijdrage pas gefinancierd wordt bij de inzameling en verwerking van de zonnepanelen, waardoor huidige producenten de recyclingskosten voor de producenten van gisteren betalen?

Vraag 3

Bent u op de hoogte van het feit dat hierdoor in de toekomst een financieringstekort kan ontstaan indien de aanschaf van zonnepanelen afneemt? In hoeverre heeft u hier rekening mee gehouden bij het wettelijk vaststellen van de recyclingsbijdrage?

Vraag 4

Deelt u de mening dat er een adequaat plan moet komen om deze recyclingskosten op te vangen, zonder dat dit nadelig uitpakt voor de energietransitie en de prijs die de duurzame consument voor bijvoorbeeld zonnepanelen betaalt? Kunt dit uitgebreid toelichten?


X Noot
1

Solar Magazine, 10 maart 2020, «Zonne-energiesector laat doos van Pandora gesloten: Producent van morgen betaalt recyclingkosten voor producent van gisteren» (https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i20808/zonne-energiesector-laat-doos-van-pandora-gesloten-producent-van-morgen-betaalt-recyclingkosten-voor-producent-van-gisteren)

Indiener(s)