Tweedemonitor / Kamervraag / Het ontbreken van een meldpunt voor slachtoffers en familieleden van sektesHet ontbreken van een meldpunt voor slachtoffers en familieleden van sektes

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z04979

Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het ontbreken van een meldpunt voor slachtoffers en familieleden van sektes (ingezonden 12 maart 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op de uitzending van EenVandaag over de problematiek van sektes, de zorgen van slachtoffers en familieleden en het ontbreken van één meldpunt voor sekteproblematiek?1

Vraag 2

Erkent u dat het bijzonder ongelukkig is dat juist nu Sektesignaal zeer tegen onze zin is opgeheven, nu blijkt dat in het jaar 2019 de meeste meldingen van sektes zijn binnengekomen?

Vraag 3

Wist u dat op dit moment slachtoffers van sektes en hun naasten bij de balies van politiebureaus door onvoldoende kennis en expertise niet voldoende gehoord en geholpen worden? Wat vindt u daarvan?

Vraag 4

Wist u dat op dit moment de auteur van een boek over sekteproblematiek veel hulpvragen van familieleden van slachtoffers van sektes ontvangt, wat er op duidt dat het wegbezuinigen van het Meldpunt Sektesignaal voor een leemte heeft gezorgd?

Vraag 5

Op welke wijze en op welke termijn zal de aangenomen motie-Van Nispen (Kamerstuk 31 015, nr. 189) worden uitgevoerd, nu een grote Kamermeerderheid de regering heeft verzocht zich ervoor in te spannen dat slachtoffers van sektes en hun familieleden zo veel mogelijk bij één herkenbaar punt terechtkunnen voor hulp en doorverwijzing en waar signalen van sektes samenkomen, en de Kamer hierover te informeren?

Vraag 6

Bent u bereid het meldpunt Sektesignaal in de oude vorm terug te laten keren, omdat hiermee slachtoffers en hun naasten een laagdrempelige voorziening geboden kan worden die hulp biedt en doorverwijst, en dat de mensen die ervaring, kennis en expertise hebben opgebouwd hier nu nog steeds beschikbaar voor zouden zijn?

Vraag 7

Kunt u deze vragen afzonderlijk en uiterlijk binnen twee weken beantwoorden?


X Noot
1

Eenvandaag, 10 maart 2020: Meerderheid Tweede Kamer wil meldpunt sektes terug: «Meer dan 8.000 volgelingen in Nederland kunnen nergens meer terecht» https://eenvandaag.avrotros.nl/item/meerderheid-tweede-kamer-wil-meldpunt-sektes-terug-meer-dan-8000-volgelingen-in-nederland-kunnen/


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl