Tweedemonitor / Kamervraag / Berichten dat aangevoerde grond voor de aanleg van een aarden wal bij Emmen is besmet met de wratziekeBerichten dat aangevoerde grond voor de aanleg van een aarden wal bij Emmen is besmet met de wratzieke

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z04830

Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Minister van Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over berichten dat aangevoerde grond voor de aanleg van een aarden wal bij Emmen is besmet met de wratzieke (ingezonden 11 maart 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Boeren ongerust: grond voor aarden wal bij Emmen is besmet met aardappelziekte» en het bericht «LTO is blij met maatregelen rond besmette grond in Emmen, maar zorgen zijn niet weg»?1 2

Vraag 2

Waarom is er in deze situatie pas lang na het aanvoeren van deze besmette grond onderzoek op basis van bodemmonsters gedaan door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)?

Vraag 3

Waarom zijn er pas meer dan een jaar na het aanvoeren van deze grond maatregelen genomen om besmetting van andere percelen te voorkomen?

Vraag 4

Welke verplichtingen bestaan er om (uit het buitenland) aangevoerde grond te testen op gewasziekten en andere besmettingen en welke (overheids)instanties zijn hierbij betrokken?

Vraag 5

Waarom hebben deze verplichtingen er in dit geval niet toe geleid dat de besmetting van de grond met de wratziekte in een eerder stadium aan het licht kwam?

Vraag 6

Volstaan wat u betreft de lokaal getroffen maatregelen of dienen er vervolgstappen te worden gemaakt om te voorkomen dat besmette grond wegwaait en zich verspreidt over andere landbouwpercelen?

Vraag 7

Wat zijn de gevolgen als er toch besmetting van landbouwpercelen optreedt en op welke wijze kunnen akkerbouwers, indien dit zich voordoet, worden gecompenseerd?

Vraag 8

Is hier volgens uw informatie sprake van een incident of komt dergelijke besmetting van grond met gewasziekten door het aanvoeren van grond ook elders in Nederland voor? Indien dit laatste het geval is, om hoeveel gevallen gaat dit?

Vraag 9

Welke mogelijkheden ziet u om beter te waarborgen dat aangevoerde grond vrij is van besmettingen, bijvoorbeeld door vooraf meer en beter te testen?


X Noot
1

Dagblad van het Noorden, 27 februari 2020 – «Boeren ongerust: grond voor aarden wal bij Emmen is besmet met aardappelziekte» (https://www.dvhn.nl/drenthe/Boeren-ongerust-grond-voor-aarden-wal-bij-Emmen-is-besmet-met-aardappelziekte-25397033.html)

X Noot
2

Dagblad van het Noorden, 29 februari 2020 – «LTO is blij met maatregelen rond besmette grond in Emmen, maar zorgen zijn niet weg» (https://www.dvhn.nl/drenthe/LTO-Blij-met-maatregelen-rond-besmette-grond-maar-zorgen-zijn-niet-weg-25400931.html)


Gerelateerd

Berichten dat aangevoerde grond voor de aanleg van een aarden wal bij Emmen is besmet met de wratzieke

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Coronabesmettingen bij medewerkers van slachterijen en vleesverwerkingsbedrijven

De onaangekondigde korting van 3 miljoen op de begroting van Emmen

Nalatigheid bij de NVWA bij ingrijpen in slachthuizen waar onvoldoende maatregelen werden genomen tegen de verspreiding van het coronavirus

Ondernemers die tussen wal en schip vallen bij het aanvragen van de NOW-regeling

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Een op de vier medewerkers in verpleeghuizen Nijmegen besmet met corona’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl