Tweedemonitor / Kamervraag / Het nieuws dat de politie extra auto’s aanschaft om de pakkans op snelheidsovertredingen te vergrotenHet nieuws dat de politie extra auto’s aanschaft om de pakkans op snelheidsovertredingen te vergroten

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z04616

Vragen van de leden Van Aalst en Helder (beiden PVV) aan de Ministers voor Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid over het nieuws dat de politie extra auto’s aanschaft om de pakkans op snelheidsovertredingen te vergroten (ingezonden 10 maart 2020).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het bericht dat de politie extra politieauto’s aanschaft omdat Nederlanders massaal aangeven de nieuwe maximumsnelheid te gaan negeren?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het handhaven van deze kansloze maatregel absoluut geen prioriteit heeft en dat deze nieuwe politieauto’s alleen worden aangeschaft om de burger nog meer geld uit de zak te kloppen?

Vraag 3

Kunt u vertellen hoeveel de aanschaf en de inzet van de 50 tot 100 onopvallende politieauto’s de belastingbetaler gaat kosten?

Vraag 4

Kunt u vertellen of de politie extra budget krijgt voor de nieuwe politieauto’s om zo deze kabinetsmaatregel te kunnen gaan handhaven, of kleedt de regering de politie nog verder uit?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het volstrekt schandalig is dat het kabinet-Rutte 3 direct extra politie inzet om de hardwerkende Nederlanders op de bon te gaan slingeren?

Vraag 6

Kunt u uitleggen waarom hier direct extra capaciteit kan worden vrijgemaakt maar zedenmisdrijven worden afgedaan met een foeigesprek?


X Noot
1

TopGear, 6 maart 2020, Extra onopvallende politieauto's tegen hardrijders (https://topgear.nl/autonieuws/extra-onopvallende-politieautos-tegen-hardrijders/)


Gerelateerd

Het nieuws dat de politie extra auto’s aanschaft om de pakkans op snelheidsovertredingen te vergroten

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Het diversiteitsbeleid bij de politie

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl