Tweedemonitor / Kamervraag / De Woondeal regio Arnhem-NijmegenDe Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z04541

2020Z04541

(ingezonden 9 maart 2020)

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister voor Milieu en Wonen over de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

 

 1. Bent u bekend met de afspraken binnen de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen? 1)
   
 2. Kunt u de afspraak van 50% sociale en middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen nader toelichten?
   
 3. Klopt het dat als 50% van de woningen sociale huurwoningen zijn, dat dan aan de bovenstaande afspraak is voldaan? Deelt u de mening dat dit niet wenselijk zou zijn?
   
 4. Bent u bekend met het woningmarktonderzoek 2019 regio Arnhem-Nijmegen? 2) Bent u bekend met bijlage I: 'Accenten in de behoefteraming en factsheet Arnhem', waaruit blijkt dat er bijna uitsluitend behoefte is aan koopwoningen in Arnhem?
 5. Herinnert u zich dat u in het algemeen overleg Woondeals op 29 januari 2020 heeft toegezegd dat er voldoende rekening wordt gehouden met de bouw van koopwoningen? Is deze toezegging vertaald naar afspraken in de woondeal? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
   
 6. Deelt u de mening dat gewaarborgd moet worden dat er voldoende betaalbare en overige koopwoningen worden gebouwd?
   
   

1) Kamerstuk 32847-636

2) https://www.regioan.nl/nieuws/duizenden-betaalbare-woningen-nodig/


Gerelateerd

Het bericht ‘Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid’

De Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

De Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

De gedwongen verhuizing van bewoners van Vakantiepark Arnhem

Een Turks Festival in Arnhem dat een manifestatie is van de Turkse extreemrechtse Partij van de Nationalistische Beweging

De plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in Arnhem

Het bericht ‘Files en ongelukken op A50: 'Het is hard nodig dat stuk tussen Oss en Nijmegen wordt aangepakt'’

Intensivecare-verpleegkundigen (ic) naar aanleiding van het artikel in de Gelderlander van 18 juli 2020: ‘Ruim 10 procent ic-verpleegkundigen Radboudumc Nijmegen vertrekt’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl