Tweedemonitor / Kamervraag / Seksueel geweld tegen christelijke vrouwenSeksueel geweld tegen christelijke vrouwen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z04470

2020Z04470

(ingezonden 6 maart 2020)

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Voordewind (ChristenUnie), Van Helvert (CDA) en Kuik (CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over seksueel geweld tegen christelijke vrouwen.

1

Kent u het bericht 'Christenvrouwen bestraft met seksueel geweld'? 1)

2

Heeft u kennisgenomen van het rapport 'Gender specific religieus persecution report 2020' van Open Doors? 2)

3

Veroordeelt u het feit dat in de meeste landen op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors christelijke vrouwen doelgericht worden gestraft door middel van uitsluiting, seksueel geweld, gedwongen huwelijken of zelfs verkrachting?

4

Onderschrijft u de opmerking van auteur Helene Fisher dat vooral vrouwelijke slachtoffers een “onbeschrijfelijke mentale en fysieke mishandeling” ondergaan vanwege lidmaatschap van een minderheidsgeloof?

5

Hoe kan het Nederlandse buitenland- en ontwikkelingsbeleid bijdragen aan het mitigeren of oplossen van de in het Open Doors-rapport gesignaleerde top-5 van knelpunten voor zowel christelijke mannen en jongens als vrouwen en meisjes? 3)

6

Hoe bevordert u internationaal de gelijkheid van vrouwen voor de wet, zodat daders van (seksueel) geweld niet onschendbaar zijn en hoe stimuleert u in dat licht dat wetgeving verdwijnt die schadelijke praktijken goedkeurt, toestaat of veroorzaakt en het verdedigen van eer accepteert als verdediging of verzachtende omstandigheid bij mensenrechtenschendingen?

7

Hoe bevordert u dat internationale afspraken over het voorkomen van kindhuwelijken of gedwongen huwelijken beter worden nageleefd?

8

Wilt u in VN-verband bepleiten dat de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal inzake seksueel geweld in conflictsituaties een onderzoek doet, met input van de speciale VN-rapporteur voor vrijheid van godsdienst of geloof (VGG), om beter voorstellen te doen over inzicht te krijgen in hoe de dubbele kwetsbaarheid verminderd kan worden?

9

Bent u bereid om in mensenrechtenprogramma’s meer aandacht en budget te reserveren voor hulpprogramma’s specifiek gericht op vrouwen die als lid van een minderheidsgeloof geconfronteerd worden met “onbeschrijfelijke mentale en fysieke mishandeling”, ook van seksuele aard?

1) Reformatorisch Dagblad, 4 maart 2020, 'Christenvrouwen bestraft met seksueel geweld'.

2) 'Gender specific religieus persecution report 2020' van Open Doors (www.opendoors.nl/gender-rapport).

3) Zie p. 7-8 van het Open Doors-rapport.


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl