Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de vergunning voor het storten van granuliet in het gebied ‘Over de Maas’ is uitgebreidHet bericht dat de vergunning voor het storten van granuliet in het gebied ‘Over de Maas’ is uitgebreid

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z04466

2020Z04466

(ingezonden 6 maart 2020)

Vragen van het lid Lacin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de vergunning voor het storten van granuliet in het gebied ‘Over de Maas’ is uitgebreid

 


Klopt het dat de vergunning voor het storten van granuliet in het gebied ‘Over de Maas’ is uitgebreid met 250.000 ton naar 750.000 ton? Zo ja, wanneer en hoe is dit besluit tot stand gekomen en is hiertegen bezwaar mogelijk? 1)

 


Hoe kan dit besluit genomen worden, terwijl omwonenden zich zorgen maken over de gevolgen van de stortingen en hier actie tegen voeren?

 


Waarom wordt dit besluit genomen, terwijl de vergunningverlening voor het storten van granuliet voor veel vraagtekens heeft gezorgd en er in de Tweede Kamer nog een technische briefing, rondetafelgesprek en een debat gepland staan?

 


Begrijpt u dat omwonenden boos zijn over de gang van zaken en zich gepasseerd en niet serieus genomen voelen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

 


Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden zonder samenvoegingen en de antwoorden voor maandag 9 maart 2020 naar de Tweede Kamer sturen?

 

1) https://twitter.com/roelof_bosma/status/1235556682425602051?s=21


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl