Tweedemonitor / Kamervraag / Fysiotherapeuten die in actie komen tegen bemoeienis van de zorgverzekeraarFysiotherapeuten die in actie komen tegen bemoeienis van de zorgverzekeraar

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z04240

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over fysiotherapeuten die in actie komen tegen bemoeienis van de zorgverzekeraar (ingezonden 4 maart 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op de uitzending van Radar over fysiotherapeuten die in actie komen tegen de bemoeienis van zorgverzekeraars?1

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat fysiotherapeuten zich genoodzaakt zien ongecontracteerd te gaan werken en een derde van hen (34%), op dit moment geen contract met een of meer zorgverzekeraars heeft en 8% helemaal geen contracten met zorgverzekeraars meer heeft?

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat patiënten zorg gaan mijden omdat de kosten te hoog worden? Hoe hoog is het percentage zorgmijding bij fysiotherapeuten? Is daar onderzoek naar gedaan dat bij u bekend is?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het beter is om fysiotherapie vanuit het basispakket te vergoeden in plaats van dat mensen een beroep doen op duurdere en vergoede tweedelijnszorg?

Vraag 5

Erkent u dat de huidige vergoedingen tot tweedeling leiden, waardoor mensen met een lager inkomen sneller geneigd zijn de zorg te mijden? Bent u bereid hier maatregelen tegen te nemen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Hoeveel en welke zorgverzekeraars passen de behandelindex nog toe?

Vraag 7

Deelt u de mening dat zorgverzekeraars via de behandelindex op de stoel van de zorgverlener gaan zitten, dit tot minder vergoedingen leidt en deze daarom dient te worden afgeschaft?

Vraag 8

Bent u bereid om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek te laten doen naar wat reële tarieven zijn in de fysiotherapie om zo de regie te behouden, in plaats van dit over te laten aan een extern bureau? Kunt u uw standpunt motiveren?

Vraag 9

Kunt u aangeven vanaf wanneer fysiotherapie niet meer volledig in het basispakket zat en hoe de ontwikkeling is geweest naar het schrappen van de eerste twintig behandelingen uit het pakket? Wat was daarvoor de motivatie?

Vraag 10

Wat zijn bij benadering de extra kosten voor fysiotherapie als de eerst twintig behandelingen weer in het basispakket zouden worden opgenomen, ervan uitgaande dat de directe toegankelijkheid zou worden vervangen door een verplichte verwijskaart van huisarts of specialist?


X Noot
1

Radar, 2 maart 2020, «Fysiotherapeuten in actie tegen bemoeienis van zorgverzekeraar» (https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/fysiotherapeuten-in-actie-tegen-bemoeienis-van-zorgverzekeraar/).


Indiener

Henk van Gerven (SP)


Gericht

Bruno Bruins (VVD)


Access ( 13833 )

Publicatiedatum
4 Maart 2020
Gerelateerd

Fysiotherapeuten die in actie komen tegen bemoeienis van de zorgverzekeraar

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De brandbrief van de KNGF aan zorgverzekeraars

Het bericht ‘Fysiotherapeuten maken zich druk over tekortschietende corona-compensatie: “Dit is een vitaal beroep”’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Ontslag dreigt voor ruim 50% fysiotherapeuten’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De onzekerheid bij fysiotherapeuten als gevolg van de continuiteitsbijdrage.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl