Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Vindicat met 900 leden op wintersport naar Italië, ondanks coronavirus’Het bericht ‘Vindicat met 900 leden op wintersport naar Italië, ondanks coronavirus’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z04106

Vragen van de leden Beertema en Jansen (beiden PVV) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Vindicat met 900 leden op wintersport naar Italië, ondanks coronavirus» (ingezonden 3 maart 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Vindicat met 900 leden op wintersport naar Italië, ondanks coronavirus»?1

Vraag 2

Deelt u de opvatting dat het afreizen door Vindicat naar een gebied waar er honderden besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld zeer onverstandig is?

Vraag 3

Deelt u onze mening dat het zeer onverantwoord is dat Vindicat in Noord-Italië op wintersport gaat, terwijl het RIVM adviseert om voorzichtig te zijn in Noord-Italië, omdat daar veiligheidsrisico’s zijn en er inmiddels 400 besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld?

Vraag 4

Hoe verhoudt de beslissing van Vindicat om toch in Noord-Italië op wintersport te gaan zich met het dringende advies om het schudden van handen te vermijden en thuis te blijven als men zich ook maar enigszins niet goed voelt, dat de TU Delft deed uitgaan? Bent u het met de mening eens dat dit duidt op incoherent beleid in de universitaire gemeenschap in Nederland en vindt u het niet de hoogste tijd worden om met heldere regels te komen?2

Vraag 5

Welke maatregelen gaat u bij terugkeer van de 900 leden van Vindicat treffen om de Groningse universitaire gemeenschap te vrijwaren van besmettingen?


Gerelateerd

Het bericht ‘Vindicat met 900 leden op wintersport naar Italië, ondanks coronavirus’

Het bericht dat Brussel 900 miljoen uittrekt voor de gevolgen van een harde Brexit

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'EU welcomes Silvio Berlusconi as the man to save Italy from populism'

Het bericht ‘Italy’s recession strains EU to make the budget numbers add up’

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Het bericht dat het fokken van honden met extreem platte snuiten ondanks een verbod ongestraft doorgaat

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl