Tweedemonitor / Kamervraag / Het coronavirus (COVID-19), dat nu in Gangelt is vastgesteld, direct grenzend aan LimburgHet coronavirus (COVID-19), dat nu in Gangelt is vastgesteld, direct grenzend aan Limburg

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z03941

2020Z03941

(ingezonden 28 februari 2020)

Vragen van de leden Kuik, Van Helvert, Van den Berg en Omtzigt (allen CDA) aan de ministers voor Medische Zorg en van Buitenlandse Zaken over het coronavirus (COVID-19), dat nu in Gangelt is vastgesteld, direct grenzend aan Limburg

 

 1. Kunt u vandaag een korte update geven over de nieuwe coronabesmetting(en) aan de Nederlandse grens in Gangelt? 1)
 2. Bent u op de hoogte dat door de dichte bevolking aan beide zijden van de grens aldaar, vele Nederlanders en Duitsers dagelijks de grens passeren in verband met werk, onderwijs, winkelen, tanken en vrije tijdsbesteding?
 3. Bent u in overleg met de Duitse autoriteiten aldaar om tot een eensluidend advies te komen aan de inwoners van de grensstreek over quarantaine, waar wel en niet heen te gaan, het openhouden van scholen en meer?
 4. Moeten Nederlanders die (eventueel) bij het carnaval in Gangelt geweest zijn ook in zelf-isolatie, aangezien Duitsers die daar geweest zijn een aantal dagen in zelf-isolatie moeten? Zo nee, waarom is er dan een verschil tussen Duitsland en Nederland?
 5. Kunt u uitleggen waarom mensen in Nederland die van de Diamond Princess kwamen (waarop honderden zieke mensen zaten) niet in quarantaine hoefden, maar Nederlandse passagiers die in Duitsland woonden wel? 2)
 6. Kunt u aangeven waarom andere landen wel controles op vliegvelden hebben en Nederland niet? 
 7. Kunt u aangeven of Nederland een adequaat antwoord kan geven op elk van de vragen van de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in zijn speech van donderdag 27 februari? 3)
 8. Hoeveel plekken zijn er op dit moment vrij in Nederlandse ziekenhuizen waar patiënten in isolatie beademend kunnen worden?
 9. Wat is het maximum aantal plekken dat binnen een week beschikbaar kan zijn waar patiënten in isolatie liggen en beademd worden? Met welke maatregelen (noodhospitalen?) kan dat bereikt worden?
 10. Hoe groot is het maximum aantal ernstig zieke coronapatiënten dat het Nederlandse zorgstelsel op enig moment kan behandelen?
 11. Wordt er bij de reisadviezen alleen rekening gehouden met het risico voor het individu (jonge gezonde mensen hebben bijvoorbeeld weinig last van een coronabesmetting) of wordt er ook rekening gehouden met het risico voor de Nederlandse samenleving als geheel (een uitbraak als gevolg van een besmette persoon heeft grote gevolgen)?
 12. Indien het reisadvies alleen rekening houdt met het individu, maar niet met de gevolgen voor de samenleving, wilt u dan het beleid wijzigen en ook het risico van besmetting voor de hele samenleving fors laten meewegen?
 13. Kunt u deze afzonderlijke vragen spoedig beantwoorden?

 

1) Nos, 27 februari 2020, 'Liveblog coronavirus' (https://nos.nl/l/2324745).
2) Telegraaf, 27 februari 2020, 'Corona-paar: hier hand en koffie van GGD, in Duitsland meteen in quarantaine' (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1085298967/corona-paar-hier-hand-en-koffie-van-ggd-in-duitsland-meteen-in-quarantaine).

3) WHO, 27 februari 2020, 'WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 27 February 2020' (https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---27-february-2020).


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het coronavirus (COVID-19), dat nu in Gangelt is vastgesteld, direct grenzend aan Limburg

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

Het bericht ‘Limburg absolute koploper in verstrekken betaalde klussen aan oud-politici’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

De impact van coronavirus (COVID-19) op de internationale ontwikkelingssamenwerking

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl