Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Acuut tekort aan medische hulpmiddelen dreigt, waarschuwt Zwolse klinisch fysicus’Het bericht ‘Acuut tekort aan medische hulpmiddelen dreigt, waarschuwt Zwolse klinisch fysicus’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z03938

2020Z03938

(ingezonden 28 februari 2020)

Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Acuut tekort aan medische hulpmiddelen dreigt, waarschuwt Zwolse klinisch fysicus’

1. Kent u het artikel ‘Acuut tekort aan medische hulpmiddelen dreigt, waarschuwt Zwolse klinisch fysicus’? 1)

2. Kunt u het verschil van inzicht duiden tussen u, gezien uw stelling tijdens het mondelinge vragenuur van 11 februari 2020, waarin u aangaf zich niet druk te maken over de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en anderzijds de Nederlandse Vereniging van Klinische Fysica die echter waarschuwt voor levensbedreigende situaties? 2)

3. Klopt het dat de Intensive Care op de afdeling Neonatologie in het Isala ziekenhuis nu al niet meer kan beschikken over een beademingsmaskertje voor zuigelingen en dat eenzelfde afdeling in het Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen op zoek moest naar een ander hartkathertje omdat de leverancier zich terugtrok?

4. Wat vindt u ervan dat volgens de neonatologen van het Isala ziekenhuis ‘de beste manier’ van behandeling (door gebruik van het oude beademingsmaskertje) niet meer beschikbaar is voor zuigelingen?

5. Kunt u aangeven welke medische hulpmiddelen die bekend staan als ‘de beste manier’ nog meer uit de handel zijn genomen of waarvan producenten overwegen deze uit het assortiment te halen?

6. Klopt het dat de ziekenhuizen in de meeste gevallen niet weten welk product straks zomaar dreigt te verdwijnen? Zo ja, bent u bereid bij de producenten er op aan te dringen de ziekenhuizen zo spoedig mogelijk te informeren over het op handen zijn van het uit de handel nemen van een medisch hulpmiddel?

7. Bent u bereid bij alle ziekenhuizen op te vragen waar ze reeds nu tegenaan lopen met betrekking tot medische hulpmiddelen en welke oplossingen er vooralsnog zijn genomen (of niet)?

8. Wat gaat u doen aan het feit dat er wellicht de komende twee jaar nog geen inzicht zal zijn in de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen doordat het Europees register niet op tijd beschikbaar is?

9. Welke maatregelen hebben buurlanden genomen om de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen te borgen of voor een alternatief te zorgen?

 

1) De Stentor, 13 februari 2020, 'Acuut tekort aan medische hulpmiddelen dreigt, waarschuwt Zwolse klinisch fysicus' (https://www.destentor.nl/zwolle/acuut-tekort-aan-medische-hulpmiddelen-dreigt-waarschuwt-zwolse-klinisch-fysicus~a1f029b7/).
2) Plenair verslag van het mondelinge vragenuur van 11 februari 2020 (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/38a73b7b-cf53-4b86-a040-78b62698e378#id38e88bf5).


Gerelateerd

Het bericht ‘Acuut tekort aan medische hulpmiddelen dreigt, waarschuwt Zwolse klinisch fysicus’

Het bericht 'Acuut gevaar voor zorg door tekort aan medische hulpmiddelen’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Medische hulpmiddelen: de patiënt betaalt de rekening’

Het bericht ‘Medische hulpmiddelen: de patiënt betaalt de rekening’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl