Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Ook ondernemingsraad politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk’.Het bericht ‘Ook ondernemingsraad politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk’.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z03894

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Ook ondernemingsraad politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk» (ingezonden 27 februari 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Ook ondernemingsraad politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat een goed functionerend communicatienetwerk voor politiemedewerkers en andere hulpdiensten van levensbelang is?

Vraag 3

Klopt het dat er nog steeds sprake is van situaties waarin politieagenten de meldkamer of collega’s niet of onvoldoende kunnen bereiken, al dan niet in noodsituaties?

Vraag 4

Hoe kan het dat, terwijl politievakbond ACP al op 5 februari had gemeld dat collega’s geen of onvoldoende bereik hebben in bepaalde delen van het land, dit nog steeds niet is opgelost, gezien het levensgrote belang van een goed functionerend communicatienetwerk?

Vraag 5

Herinnert u zich dat u op vragen van de PVV hieromtrent tijdens het debat met de leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid op 20 februari 2020, antwoordde: «De intensieve nazorgfase loopt nog tot 27 maart aanstaande en het oude systeem «staat er nog.» Er wordt hard gewerkt om eventuele aanloopproblemen te verhelpen.»? Deelt u de mening dat, gezien de reactie van de ondernemingsraad van de politie, er toch meer problemen zijn dan tijdens het debat zijn vermeld?

Vraag 6

Deelt u de mening dat er dus meer moet worden gedaan om dergelijke nieuwe (nood)situaties te voorkomen? Zo ja, wat gaat u nu doen, aangezien er meer urgentie is dan tijdens het debat op 20 februari is vermeld?


X Noot
1

NOS, 25 februari 2020, «Ook ondernemingsraad politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk» (https://nos.nl/artikel/2324527-ook-ondernemingsraad-politie-slaat-alarm-over-nieuw-communicatienetwerk.html)


Indiener

Lilian Helder (PVV)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 13715 )

Publicatiedatum
27 februari 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl