Tweedemonitor / Kamervraag / Het nijpende huisartsentekortHet nijpende huisartsentekort

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z03680

2020Z03680

(ingezonden 21 februari 2020)

Vragen van de leden Ploumen en Kerstens (beiden PvdA) aan de ministers voor Medische Zorg en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het nijpende huisartsentekort.

Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Hoge werkdruk, regio’s zonder huisarts en gedigitaliseerde praktijken: huisartsentekort wordt steeds nijpender’? 1)

2

Bent u van mening dat de zorgplicht vervuld kan worden onder de huidige omstandigheden? Zo ja, welke stappen moeten tekortregio’s volgens u zetten om de tekorten op te lossen? Zo nee, welke actie gaat u per direct ondernemen om dit zo snel mogelijk te veranderen?

3

Erkent u dat deze problematiek in Emmen zich in het bijzonder afspeelt in krimpregio’s? Zo ja, wat doet u eraan?

4

Lijdt de kwaliteit van zorg eronder wanneer een huisarts haast niet de mogelijkheid heeft een huisbezoek te doen door een gebrek aan tijd?

5

Baart het u zorgen dat deze huisarts voorspelt dat het onontkoombaar is dat er minder chronische zorg zal worden verleend door een aanstaand personeelstekort?

6

Kunt u zich voorstellen dat het beroep steeds minder aantrekkelijk wordt door de oplopende werkdruk? Acht u het aannemelijk dat hierdoor meer mensen het beroep verlaten en minder mensen het beroep gaan beoefenen?

7

Kunt u een overzicht geven van de concrete maatregelen die worden getroffen om de administratieve last in deze specifieke cases te verlagen?

8

Bent u van mening dat er genoeg artsen worden opgeleid en er momenteel een voldoende aantal basisartsen is?

9

Bent u tevens van mening dat er voldoende praktijkplekken zijn om artsen op te leiden?

10

Welke additionele financiële middelen zijn volgens u nodig om deze problematiek te verhelpen zodat mensen tenminste de meest fundamentele zorg kunnen krijgen wanneer zij die nodig hebben?

11

Acht u het acceptabel dat mensen met een handicap de dupe zijn van ons falende zorgsysteem? 2)

1) Volkskrant, 7 februari 2020 (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoge-werkdruk-regio-s-zonder-huisarts-en-gedigitaliseerde-praktijken-huisartsentekort-wordt-steeds-nijpender~bfd5fc74/)

2) NRC, 3 oktober 2019 (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/03/wie-zorgt-er-voor-de-gehandicapten-a3975592)


Indiener

Lilianne Ploumen (PvdA)

John Kerstens (PvdA)


Gericht

Bruno Bruins (VVD)

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 13630 )

Publicatiedatum
21 februari 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl