Tweedemonitor / Kamervraag / Tienduizenden appartementeigenaren die een te hoge WOZ-beschikking ontvangenTienduizenden appartementeigenaren die een te hoge WOZ-beschikking ontvangen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z03669

2020Z03669

(ingezonden 21 februari 2020)

Vragen van de leden Ronnes en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister voor Milieu en Wonen en de staatssecretaris van Financiën over tienduizenden appartementeigenaren die een te hoge WOZ-beschikking ontvangen

 

Vraag 1

Kent u de uitzending van Kassa “Tienduizenden appartementeigenaren ontvangen te hoge WOZ-beschikking” en het bericht “Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling” (1) (2)?

 

Vraag 2

Is u bekend hoeveel gemeenten het aandeel in de VvE-reserve meenemen in de waardebepaling van een woning?

 

Vraag 3

Deelt u de conclusie dat het handelen van die gemeenten in strijd is met de  uitspraak van Rechtbank Den Haag (3) en de eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad uit 1993 (4)?

 

Vraag 4

Deelt u de mening dat het nooit juist kan zijn dat het aandeel in de VvE-reserve zowel deel uitmaakt van de WOZ-waarde, en dus belast wordt in box 1, als belast wordt in box 3, omdat in de Inkomstenbelasting inkomsten nooit in meerdere boxen kunnen vallen?

 

Vraag 5

Klopt het dat gemeenten van het kadaster de verkoopcijfers krijgen aangeleverd op basis waarvan ze de WOZ-beschikking vaststellen en dat daarbij niet is weergegeven wat het VvE-aandeel in de koopsom is?

 

Vraag 6

Klopt het dat gemeenten daarom op basis van de genoemde jurisprudentie de gegevens van het VvE-aandeel in de koopsom expliciet moeten opvragen?

 

Vraag 7

Wilt u gemeenten wijzen op de uitspraak van Rechtbank Den Haag zodat de WOZ-beschikkingen correct worden vastgesteld en voorkomen wordt dat de VvE-reserve in meerdere boxen belast wordt en dat eigenaren individueel jaarlijks bezwaar moeten maken tegen de WOZ-beschikking?

 

Vraag 8

Wilt u bij de herziening van het box-3-stelsel ingaan op de vraag of het voor mensen met een VvE-reserve, de uitvoering van de WOZ door gemeenten en uitvoeringspraktijk van box 3 door de Belastingdienst gunstiger is als de VvE-reserve in box 3 blijft vallen of als deze reserve wettelijk aan de woning wordt toegerekend en dus in box 1 valt in geval van een eigen woning?

 

 

  1. Algemeen Dagblad, 15 februari 2020, "Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling" (https://www.ad.nl/wonen/te-hoge-belasting-omdat-gemeente-vve-reserve-meerekent-in-woz-bepaling~a792157c/)
  2. Uitspraak van Rechtbank Den Haag van 28 maart 2019, nr. AWB-18_6384, V-N 2019/2058, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:6136.
  3. Arrest van de Hoge Raad van 8 september 1993, nr. 29 300, LJN ZC5446, BNB 1993/325.


Gerelateerd

Tienduizenden appartementeigenaren die een te hoge WOZ-beschikking ontvangen

De gevolgen van de WOZ-waarde in het huurpuntenstelsel en de verhuurderheffing

Het bericht 'Vaststelling WOZ door gemeenten rammelt'

Het bericht ‘Te hoge belasting omdat gemeente VvE- reserve meerekent in WOZ bepaling’.

De berichten ‘Gemeentelijke belastingen voor huiseigenaren stijgen hard in 2020’, en ‘Miljoenenstrop voor gemeenten door bedrijfjes die WOZ-waarde aanvechten’

Het bericht 'Tientallen gemeenten hebben geen goed beeld van WOZ-waarde huizen'

Het bericht ‘Opmars No Cure, No Pay bureaus bij WOZ-bezwaren’

De kosten van WOZ-bezwaren voor gemeenten

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl