De organisatie van de Nationaal Coördinator Groningen

2020Z03667

(ingezonden 21 februari 2020)

Vragen van de leden Sienot (D66), Agnes Mulder (CDA), Dik-Faber (ChristenUnie) en Harbers (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over de organisatie van de Nationaal Coördinator Groningen.

 

 1. Bent u bekend met het artikel " Interne chaos bij NCG: 'We verliezen de Groningers uit het oog'"? 1)
 2. Herkent u de signalen uit het artikel, waarin een situatie van onrust wordt geschetst binnen de organisatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)?
 3. Deelt u de mening dat de onrust binnen de NCG geen negatieve invloed mag hebben op het aantal versterkte huizen, zoals afgesproken in motie-Sienot c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 711)? Zo nee, waarom niet?
 4. Deelt u de mening dat de Groninger op nummer één moet staan?
 5. Hoe waarborgt u dat het onderbrengen van het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) in de organisatie van de NCG niet de versterkingsopgave belemmert?
 6. Deelt u de mening dat de medewerkers van de NCG en hun kennis en kunde van cruciaal belang zijn voor een geslaagd schadeherstel en een voortvarende versterkingsaanpak?
 7. Op welke wijze maakt u (samen met de NCG) het werk (blijvend) aantrekkelijk voor (toekomstige) werknemers?
 8. Herkent u het hoge personeelsverloop bij de NCG (de helft van de medewerkers zou zijn vertrokken tussen 2015 en 2019)? Hoe wordt een goede dossieroverdracht gewaarborgd? Hoe zorgen u en de NCG voor een collectief geheugen?
 9. Hoe draagt het kabinet bij aan zo min mogelijk koerswijzigingen binnen de interne organisatie van de NCG, zodat er rust ontstaat bij de medewerkers?
 10. Bent u bereid in gesprek te gaan met de NCG over de huidige gang van zaken, de integratie van het CVW en een succesvolle aanpak van versterking en schadeherstel?
 11. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg Mijnbouw Groningen van 18 maart 2020?

 

1) RTV Noord, 19 februari 2020; https://www.rtvnoord.nl/nieuws/219073/Interne-chaos-bij-NCG-We-verliezen-de-Groningers-uit-het-oog