Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat zwangere Afrikaanse vrouwen uit asielopvang verdwenen zijnHet bericht dat zwangere Afrikaanse vrouwen uit asielopvang verdwenen zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z03661

2020Z03661

(ingezonden 21 februari 2020)

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat zwangere Afrikaanse vrouwen uit asielopvang verdwenen zijn

 

 1. Kent u het bericht 'Tientallen zwangere Afrikaanse vrouwen verdwenen uit asielopvang'? 1)
   
 2. Is het waar dat in november en december 2019 zeker 25 zwangere asielzoekers uit Afrika uit hun opvang in Nederland zijn verdwenen? Zo nee, hoeveel zijn er dan wel verdwenen?
   
 3. Wanneer kreeg u voor het eerst signalen dat zwangere asielzoekers uit de opvang verdwenen?
   
 4. Verdwijnen er nog steeds zwangere vrouwen uit de opvang? Zo ja, om hoeveel vrouwen gaat het? Zo nee, hoe weet u dat?
   
 5. Schrikt ook u van de veronderstelling van het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) dat het niet ondenkbaar is “dat zowel de vrouwen als de pasgeboren kinderen slachtoffer zijn of worden van mensenhandelaren, illegale adoptie of voodoorituelen”? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet?
   
 6. Deelt u de conclusie van het EMM dat het onlogisch is dat de vrouwen uit zichzelf uit de opvanglocaties zouden zijn vertrokken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
   
 7. Deelt u de mening dat deze vrouwen bijzonder kwetsbaar zijn en ten prooi kunnen vallen aan mensenhandelaren? Zo ja, wat heeft u gedaan of gaat u doen om deze groep beter te beschermen? Zo nee, waarom niet?
   


  1) NOS.nl, 19 februari 2020, 'Tientallen zwangere afrikaanse vrouwen verdwenen uit asielopvang' (https://nos.nl/artikel/2323737-tientallen-zwangere-afrikaanse-vrouwen-verdwenen-uit-asielopvang.html) 


Gerelateerd

Het bericht dat zwangere Afrikaanse vrouwen uit asielopvang verdwenen zijn

Het bericht 'Zwangere Afrikaanse asielzoeksters verdwijnen uit opvang'

Het bericht ‘Omstreden jacht met bijna 80 man levert op: één dood zwijn’ en over het ‘Verslag bewegingsjacht 5 januari 2019 Wildbeheereenheid Zuid-Oost Twente’

Het bericht '1600 kinderen verdwenen uit de asielopvang'

Het bericht ‘Loonkloof tussen man en vrouw verder gegroeid: gat van 175 euro in het bedrijfsleven’

1600 kinderen die verdwenen zijn uit asielopvang

Het bezoek van de minister aan Zuid-Afrika

Het Emergency Trust Fund for Africa (EUTF)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl