Tweedemonitor / Kamervraag / Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombesIraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z03369

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes (ingezonden 19 februari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat Iraniërs dreigen de historische Joodse graftombes van Ester en Mordechai in Iran te vernietigen?1

Vraag 2

Kunt u nagaan hoe de Iraanse autoriteiten hebben gereageerd op de oproep van de terroristische Basiji-militie om de historische Joodse graftombes te vernietigen?

Vraag 3

Klopt het dat de Basiji-militie onderdeel is van de Revolutionaire Garde en op de terreurlijst staat van onder meer de VS? Zo ja, bent u bereid deze militie toe te voegen aan de Nederlandse lijst van terreurorganisaties?

Vraag 4

Zijn de graftombes nog steeds geregistreerd als cultureel erfgoed bij de Iraanse Cultural Heritage and Tourism Organization, zoals u eerder aangaf? Zo nee, waarom niet?2

Vraag 5

Bent u, gezien de acute dreiging voor de Joodse graftombes, bereid er bij de Iraanse autoriteiten op aan te dringen dat heilige plaatsen zoals de Joodse graftombes te allen tijde behouden en beschermd dienen te worden?


X Noot
1

Cidi.nl, 17 februari 2020, «Iraniërs dreigen met ontheiliging historische tombe Ester en Mordechai» (https://www.cidi.nl/iraniers-dreigen-met-sloop-historische-tombe-ester-en-mordechai/).

X Noot
2

Antwoord op schriftelijke vragen van de leden De Roon, Kortenoeven, Voordewind, Ormel en Van der Staaij over de dreigende vernieling van graftombes in Iran, Aanhangsel der Handelingen 2010–2011, nr. 1506.


Gerelateerd

Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes

Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes

De beveiliging van Joodse gemeenschappen in Nederland

Het bericht ‘Beruchte NSB’ers kochten Joodse huizen op in Arnhem’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De illegale vernietiging van archieven bij de Belastingdienst/Toeslagen, mogelijke strafbaarheid daarvan en een stop op elke vernietiging van archieven van de Belastingdienst/Toeslagen tijdens de periode van de Uitvoering Herstel Toeslagen

Het bericht dat vier van de vijf gemeenten niet weten of ‘tijdens de Tweede Wereldoorlog Joods vastgoed is onteigend en doorverkocht terwijl dat in hun gemeente wel is gebeurd’

Het bericht 'Indrukwekkend corona-protest met tientallen historische schepen bij eiland Pampus: 'Net Sail Amsterdam’'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl