Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Gijs van Dijk over formule 1 wil coureurs door zeehondenreservaat laten pendelenAntwoord op vragen van de leden Moorlag en Gijs van Dijk over formule 1 wil coureurs door zeehondenreservaat laten pendelen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z03367

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik uw Kamer, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de vragen van de leden Moorlag en Van Dijk (PvdA) over het artikel ‘Formule 1 wil coureurs door zeehondenreservaat laten pendelen’ (kenmerk 2020Z03367, ingezonden op 19 februari 2020 en uitgesteld op
12 maart 2020).

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2020Z03367

1

Kent u het bericht "Formule 1 wil coureurs door zeehondenreservaat laten pendelen"?

Antwoord

Ja.

2

Welke negatieve gevolgen heeft het laten pendelen van auto’s op het strand en welke gevolgen heeft dit voor het natuurreservaat Noordvoort en het aangrenzende Natura 2000-gebied?

Antwoord

De Formule 1 gaat 3 mei 2020 in verband met het Coronavirus niet door en wordt tot nader order uitgesteld. Ook heeft de organisator bekendgemaakt dat de Formule 1-teams tijdens de Grand Prix niet over het strand van Noordwijk naar het circuit in Zandvoort gaan rijden. Er zijn daarom geen negatieve gevolgen te verwachten.

3

Deelt u de mening dat het ongewenst is om met een kolonne auto’s door een kwetsbaar natuurgebied te rijden waar vogels en jonge zeehonden juist rust zoeken?

Antwoord

Ja.

4

Is het toegestaan dat de gemeente Noordwijk dit via een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wil regelen? Zo nee, bent u bereid de gemeente Noordwijk hierop aan te spreken?

Antwoord

Ja. Eind oktober 2019 hebben de gemeente Noordwijk en Zandvoort gelijktijdig een ontheffingsaanvraag aangaande de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontvangen voor rijden over het strand. De wet Natuurbescherming waarborgt dat de natuur geen schade ondervindt. Voor het onderdeel natuur zijn de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland bevoegd gezag.

5

Hoe kan het zo zijn dat het college van Noordwijk afwijkt van het eerder door de politie opgestelde mobiliteitsplan?

Antwoord

In het mobiliteitsplan staat dat de F1-teams gebruikmakend van helikopters zouden worden vervoerd. Later bleek het nodig te zijn om een plan b over het strand te hebben, voor het geval er geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de helikopter-mogelijkheden. Vandaar dat de gemeente Noordwijk en Zandvoort een ontheffingsaanvraag hebben verleend voor rijden over het strand.

6

Deelt u de mening dat het juist extra risicovol is om tijdens de meivakantie, met mooi weer wanneer veel mensen aanwezig zijn op het strand, of vanwege het aanwezige drijfzand, met een kolonne auto’s over het strand te gaan rijden en leidt deze bijzondere manier van transporteren, zeker als de anonimiteit van de coureurs zo van belang is, niet tot extra risicovolle situaties? In hoeverre is dit plan afgestemd met de veiligheidsdiensten?

Antwoord

Zoals ik heb benoemd in het antwoord op vraag 2, zijn de genoemde risico’s er niet.

7

Waarom is het überhaupt noodzakelijk om F1-teams over het strand te laten pendelen, terwijl bijvoorbeeld het Nederlands Elftal bij drukte ook gewoon een bus neemt?

Antwoord

Reden voor de organisatie om de strandroute uit te werken was om alle opties open te houden om het circuit te bereiken, ook bij omstandigheden dat andere routes geen oplossing zouden bieden.


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het vervoer tijdens de Formule 1 in Zandvoort

De verbetering van de spoorlijn naar Zandvoort

Het naar Nederland terughalen van de Formule 1

De kaartverkoop van de Formule-1

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Misstanden in het Europese wegtransport

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl